richard veurink stopt als raadslid christenunie

In het afgelopen jaar begon het invullen en uitvoeren van het raadslidmaatschap Richard Veurink parten te spelen. Dat bracht hem tot de conclusie dat het én voor hem en zijn gezin én voor de fractie van de ChristenUnie beter was om duidelijkheid te scheppen over zijn positie om te stoppen als raadslid. De fractie en het bestuur van de ChristenUnie hebben met spijt dit besluit vernomen en respecteren dat.

Zijn plaats zal worden ingenomen door Gerard Marsman die al tweemaal eerder ervaring opdeed als (tijdelijk) raadslid van de ChristenUnie Ommen. Richard Veurink blijft betrokken bij de Ommer gemeentepolitiek. Hij is bereid om Gerard Marsman als plaatsvervangend commissielid op te volgen.

Naar verwachting vindt de installatie van Gerard Marsman als raadslid en Richard Veurink als plaatsvervangend commissielid plaats in de raadsvergadering van 27 oktober.