eind september duidelijkheid over windpark de veenwieken

Het windpark is gepland in het gebied tussen de Van Rooijenshoofdwijk, de Verlengde 16e Wijk, het Ommerkanaal, de Schapendijk, de Dwarsweg en de Driehoekweg, in de gemeente Hardenberg en Ommen. Omdat de gemeente Ommen geen medewerking wil verlenen, is de provincie Overijssel betrokken als ‘bevoegd gezag’.

Locatie, hoogte en milieu
Om de bouw van de windmolens mogelijk te maken, zijn een nieuw gemeentelijk bestemmingsplan en provinciaal inpassingsplan gemaakt. Hierin staan onder andere de locatie en hoogte van de windturbines, en waar toegangswegen voor bouw en onderhoud van de turbines worden aangelegd. Om de gevolgen van het windpark voor het milieu in beeld te brengen, is een milieueffectrapport opgesteld.

Beide documenten hebben ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 22 zienswijzen ingediend bij zowel de gemeente als de provincie. Het bestemmingsplan en inpassingsplan zijn aan de hand van de ingediende zienswijzen op enkele ondergeschikte onderdelen gewijzigd. De opstelling van het windpark blijft ongewijzigd.

Niet hoger dan 150 meter
Om de tien windturbines te kunnen bouwen en de daarbij behorende voorzieningen te kunnen aanleggen, hebben de initiatiefnemers een omgevingsvergunning aangevraagd bij zowel de gemeente Hardenberg als de provincie Overijssel. Er zijn vergunningen aangevraagd voor de bouw van windturbines met een ashoogte van 98 meter en een rotordiameter van 103 meter. De tiphoogte blijft onder de 150 meter. Dit past binnen de bandbreedte die in het bestemmingsplan/inpassingsplan is vastgelegd. Het type windturbine waarvoor een vergunning is aangevraagd voldoet aan de geluidsnormen. De ontwerpbeschikkingen van de omgevingsvergunningen hebben ook ter inzage gelegen.

Investeren in kwaliteit gebied
De gemeente en provincie hebben afgesproken dat vanwege de impact die de komst van het windpark in het gebied heeft, extra geïnvesteerd wordt in de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De initiatiefnemers storten gedurende 10 jaar een bedrag van € 1.500 per megawatt. Totaal gaat het dan om een bedrag van € 352.500. Samen met bewoners van het gebied wordt gezocht naar een bestemming voor het geld. Hiervoor worden de werkateliers in het najaar van 2016 vervolgd.

De initiatiefnemers doen tevens een voorstel voor financiële participatie in het project voor omwonenden. Ook dit wordt in het najaar verder besproken.                                                   

Eind september duidelijkheid
De gemeenteraad en Provinciale Staten behandelen de voorstellen in de oriënterende ronde en commissievergadering van 13 en 14 september en nemen op 26 en 28 september een besluit over het bestemmingsplan en inpassingsplan. De colleges van B&W en Gedeputeerde Staten kunnen de omgevingsvergunningen verlenen nadat het bestemmingsplan en inpassingsplan zijn vastgesteld.

De bouw van windpark De Veenwieken kan starten zodra het bestemmingsplan en inpassingplan in werking zijn getreden en de omgevingsvergunningen zijn verstrekt. De eerste turbines in windpark De Veenwieken kunnen in 2018 draaien.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.