vechtstromen gaat extra investeren en schulden verminderen

Ook worden extra besparingen ingeboekt, jaarlijks 0,9 miljoen euro. Daarmee lopen de jaarlijkse besparingen – sinds de fusie die in 2014 heeft geleid tot Vechtstromen – op tot jaarlijks 16,9 miljoen euro. Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft dit woensdag 6 juli besloten met de vaststelling van de meerjarenverkenning 2017 – 2020.

Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid en portefeuillehouder financiën: “In het bestuur hebben we de afgelopen maanden intensief met elkaar van gedachten gewisseld wat nodig is voor goed waterbeheer, wat dat mag kosten en met een goed oog voor de lange termijn. Dit heeft nu geleid tot een in het algemeen bestuur breed gedragen besluit om onze financiële koers voor de komende jaren bij te stellen. We menen een evenwichtige balans te hebben gevonden tussen de urgentie van investeringen in de toekomst, de noodzaak van betaalbaar waterbeheer en het belang van een verantwoord en gezond financieel beleid.”

Jaarlijks 4,8 miljoen euro extra investeringen
In het bestuursakkoord van Vechtstromen is afgesproken om halverwege deze bestuursperiode een tussenevaluatie uit te voeren. Uit deze tussenevaluatie blijkt dat de realisatie van de gestelde doelen op koers ligt. Op andere punten is Vechtstromen nog minder ver. Wat betreft beheer en onderhoud ligt er de komende jaren nog een belangrijke opgave.

Daarnaast vraagt duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer om investeringen in de toekomst. Het besluit van het algemeen bestuur betekent extra investeringsruimte van 4,8 miljoen euro per jaar, bovenop de bestaande investeringsruimte van gemiddeld 35 miljoen euro per jaar.

Schuldreductie
Elke overheid die geld leent voor investeringen betaalt jaarlijks kosten aan aflossing en rentelasten. Een deel van de schuld van Vechtstromen vindt zijn oorzaak in de jaarlijkse bijdrage van circa 7,8 miljoen euro aan het nationale hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarmee betaalt iedereen in Nederland vanuit een solidariteitsbeginsel mee aan de bescherming en de waterveiligheid van de laaggelegen delen van het land.

Met ingang van 2017 zal deze bijdrage worden bekostigd vanuit de lopende begroting in plaats van gefinancierd vanuit de investeringsbegroting. Dit betekent dat de lasten van deze jaarlijkse bijdrage niet langer doorschuiven naar de toekomst. Het besluit van het algemeen bestuur maakt dat de schuld in de huidige bestuursperiode al afneemt en daarna in de jaren 2020 – 2050 verder daalt met 100 miljoen euro.

Lastendrukontwikkeling
Om bovenstaande investeringen en schuldreductie mogelijk te maken, zal de gemiddelde lastendruk stijgen naar 3,2%. Dit is een stijging van gemiddeld 0,5% ten opzichte van de in het bestuursakkoord afgesproken lastendrukontwikkeling van 2,7%.

Het algemeen bestuur heeft de uitkomsten van het Jaarverslag over 2015 betrokken in de besluitvorming over de meerjarenverkenning. Uit het jaarverslag bleek dat Vechtstromen in 2015 5,6 miljoen euro minder heeft uitgegeven dan was begroot. Een deel van deze meevaller, 1,2 miljoen euro, zet het waterschap in om lastenverzwaringen de komende jaren tegen te gaan.

2,7 miljoen euro wordt aangewend voor de bekostiging van de bijdrage aan het hoogwaterbeschermingsprogramma vanuit de lopende begroting. Ook heeft het algemeen bestuur besloten 1,7 miljoen euro van het voordelige saldo toe te voegen aan diverse reserves omdat het hier gaat om uitgaven die zijn doorgeschoven naar 2016.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.