ommen moet miljoen bezuinigen en komt met herstelplan

Als gevolg van het ophogen van de voorziening voor bedrijventerrein De Rotbrink, is de jaarrekening over 2015 met een negatief saldo van 6,5 miljoen euro geëindigd. Zonder ingrijpen laat de begroting van de gemeente Ommen ook de komende jaren rode cijfers zien.

Bezuinigingsmaatregelen
Een groot aantal bezuinigingsmaatregelen is gevonden door de programmabegroting kritisch door te lichten. Een aantal budgetten kan verlaagd worden, omdat hiervan de afgelopen jaren structureel geld is overgebleven of omdat nog efficiënter gewerkt kan worden. Dit moet in 2020 385.000 opleveren.

Twee maatregelen hebben betrekking op het kostendekkend maken van tarieven voor onder andere leges. Deze maatregelen leveren in totaal 130.000 euro op.

Voorzieningen
Het voorstel is om het gym- en zwemvervoer met ingang van schooljaar 2017-2018 niet langer te bekostigen. Om voorzieningen in stand te kunnen houden, is ook een aanvullende lastenverhoging onderdeel van de bezuinigingsmaatregelen die het college voorstelt. Een extra verhoging van 5 procent van de OZB tarieven levert nogmaals 150.000 euro op.

Met een verhoging van 0,20 euro van de toeristenbelasting, komt het niveau van deze belasting op een gemiddeld niveau uit. Ook de tarieven voor hondenbelasting kunnen gelijkgetrokken worden met de tarieven in omliggende gemeenten.

Investeringen
Naast bezuinigingen, zijn ook investeringen onderdeel van het herstelplan. Het gaat daarbij om investeringen die nodig zijn op grond van landelijke wet- en regelgeving of regionale verplichtingen, maar ook om noodzakelijke investeringen om de ambities voor de komende jaren te halen.

De plannen voor het Kindplein-West, waar drie basisscholen zich gezamenlijk in een nieuw gebouw vestigen, kunnen worden voorbereid. Wel wordt de realisatie van het Kindplein uitgesteld tot 2019.

Vanuit de wettelijke taak om te zorgen voor ruimte voor bewegingsonderwijs, stelt het college voor een nieuwe sporthal met drie zaaldelen te bouwen bij de Carrousel, die in het schooljaar 2017-2018 in gebruik kan worden genomen.

De uitvoering van de taken op het gebied van zorg, ondersteuning, werk en inkomen blijft de komende jaren voor risico’s en onzekerheden zorgen, met name doordat de budgetten die de gemeente hiervoor van het Rijk ontvangt verder worden verlaagd. Om de transformatie goed te laten verlopen, is ook hiervoor extra geld nodig. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het centrum van Ommen. Het college wil dan ook geld beschikbaar stellen voor het actieplan, waarmee samen met ondernemers en betrokkenen wordt gewerkt aan een sterk en toekomstbestendig centrum. Tenslotte wil het college investeren in verkeersveiligheid door geld beschikbaar te stellen voor bermversteviging.

Wethouder Ko Scheele: “De gemeente Ommen moet financieel een pas op de plaats maken. Daar zijn we ons van bewust. Wij doen in deze Kadernota dan ook realistische en haalbare voorstellen om de gemeente in financieel rustiger vaarwater te brengen. Daar zitten scherpe en noodzakelijke keuzes bij, die voelbaar zullen zijn in de samenleving. We vragen de gemeenteraad om richtinggevende uitspraken te doen, zodat we de voorstellen in de zomerperiode verder uit kunnen werken. Natuurlijk gaan we over deze voorstellen in gesprek met betrokkenen, zoals de toeristisch-recreatieve sector en onderwijsbesturen. We nodigen ook inwoners uit om met suggesties of ideeën te komen. We geloven in de kracht en kennis in de Ommense samenleving en maken daar graag gebruik van.”

Inspreken
Op 16 juni is er tijdens de Raadscommissie de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken. Inwoners die hier gebruik van willen maken, kunnen dit voorafgaand aan de vergadering doorgeven door te mailen naar griffie@ommen.nl of bellen naar 14 0529 of op de avond zelf voor aanvang van de vergadering melden aan de voorzitter.

De gemeenteraad behandelt de Kadernota in de vergadering van 23 juni.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.