column wethouder scheele pauperparadijs

Helaas bleek de praktijk weerbarstig. Ommerschans was een onvrije kolonie, waar onwillige paupers tucht werd bijgebracht, zo nodig met harde hand. Natuurlijk moet je de situatie niet met de ogen van nu beoordelen, maar feit is wel dat de kolonie ook zijn  schaduwkanten kende.

Tom de Ket heeft over het leven in de kolonie Veenhuizen een prachtige voorstelling gemaakt, het pauperparadijs. Het geeft een goed beeld van het leven in de kolonie. Wat mij opviel was hoe de paupers, soms na aanvankelijk optimisme, al gauw in hun lot berustten. . Als je  voor een dubbeltje geboren wordt, dan word je nooit een kwartje.

Het verleden van de kolonie is een wijze les voor onze huidige tijd. We willen er met elkaar voor zorgen dat mensen juist wel meer toekomstperspectief krijgen en daarbij het heft in eigen hand nemen. Ook nu kennen we in Ommen armoede. We werken er met elkaar hard aan om Ommen armoedevrij te krijgen. We kennen diverse mogelijkheden voor ondersteuning. De belangrijkste ontwikkeling vind ik Stichting Samen Sterk. Inwoners met een laag inkomen nemen daarbij zelf het initiatief om hun eigen situatie en de situatie van andere inwoners met een laag inkomen te verbeteren. Door concrete voorstellen te doen voor aanpassing van het beleid en bijeenkomsten te organiseren. We zijn met elkaar in staat om de situatie van minder bedeelden aangenamer te maken, zeker in het huidige paradijs waarin wij leven. Dat is de les die we leren uit de geschiedenis van de Ommerschans.

En laten we niet vergeten dat we op de Besthemerberg ook dit najaar weer asielzoekers gaan opvangen. Welke kansen gaan we hen bieden? Zien we kansen om diegenen die hier langer blijven te integreren in onze samenleving? Of houden we het op een nieuw pauperparadijs?

Ko Scheele 
ko.scheele@ommen.nl