cda ommen blikt terug op twee veelbewogen jaren

Nadat vooraf het huishoudelijk gedeelte was afgehandeld, verwelkomde de voorzitter van het CDA bestuur Jan Hekman de aanwezige leden en belangstellende burgers. Fractievoorzitter Annelies Bakelaar memoreerde nog even de thema’s welke het CDA ook in hun verkiezing programma hadden staan. Zorg, Wonen en Werken, Agrarisch en Toerisme, Cultuur, Verkeer en Vervoer. Ook de bestuurlijke perikelen van afgelopen jaren kwamen in de terugblik naar voren.

Bakelaar ging verder in op haar portefeuille, bestaande uit bestuur, organisatie, veiligheid en financiën. Vooral het herstelplan inzake de financiële positie van Ommen kreeg hier grote aandacht. Vanuit de zaal kwamen er gemengde reacties inzake WOZ tarieven, toeristenbelasting en dergelijke voor een sluitende begroting.

Harry Löwik nam de portefeuille Onderwijs voor zijn rekening en gaf aan dat men in Ommen best trots mag zijn op de vele vormen van onderwijs in deze gemeente, welke ook een aantrekkende kracht heeft om zich als gezin hier te vestigen. Ook het kindplein-west en het leerlingenvervoer is nader belicht.

Het sociale domein werd door Alice Makkinga verwoord, waarin het beleidsplan “Om elkaar” nader is toegelicht. Ook het “samen doen team” en eigen bijdrage en zorgboeren zijn aan de orde gesteld.

Marinus Dunnewind en Theo Katerberg deden bij toerbeurt wat zij in hun portefeuille hebben. De landbouw en voornamelijk de sierteelt, wat nu nog op uitspraak van de RvS wacht, kwam aan de orde. Cultuur: stop zetten subsidie NTFM en wereld erfgoed Ommerschans zijn benoemd. Sport en ruimtelijke ordening en verkeer hebben de heren ook in portefeuille en zodoende passeerde de realisatie van de kunstgras velden in Lemele en de voorbereidingen in Vilsteren. Ook de ontwikkelingen inzake het sportzaal-gebeuren rondom het Vechtdal College kwam ter sprake.

Bij verkeer is nog even gememoreerd aan de kruising Beerze, de tunnel bij Dalmsholte. Bij Ruimtelijke Ordening o.a. woningen Tolhuisweg Witharen, ontwikkeling erve Slotman, Bestemming Bulemanssteeg Lemele en bestemmingsplan de Vlierlanden.

Al met al een informatief rijke avond, waarbij het publiek ook met kritische noten en aanbevelingen kwam. Rond 22.00 kon de bijeenkomst afgesloten worden om verder te gaan in een informeel samenzijn. Het bestuur en de fractie van het CDA Ommen kijken terug op een mooie avond waarbij de aanwezigen betrokken werden bij de diverse onderwerpen.