Home / archiefcentraal / vov geld dat voor de zorg bestemd is niet besteden aan lantaarnpalen

vov geld dat voor de zorg bestemd is niet besteden aan lantaarnpalen

Vorig jaar zijn enkele taken van het Rijk overgeheveld naar de gemeentes. Taken op het gebied van de WMO, de arbeidsparticipatie en de jeugdhulpverlening. Deze overgang ging gepaard met een forse bezuiniging. Gemeentes kregen voor deze nieuwe taken minder geld dan het Rijk in de jaren ervóór eraan uitgaf. Forse bezuinigingen waren het gevolg.

Niemand die met één van deze drie nieuwe gemeentetaken te maken heeft gehad zal dit vorig jaar ontgaan zijn. Gerrit Middelkamp zegt: “Of je als inwoner nou huishoudelijke hulp nodig hebt, met jeugdhulp te maken hebt, moeilijk aan het werk kunt komen vanwege een beperking of met jeugdhulpverlening te maken hebt, iedereen heeft dit vorig jaar gemerkt. Dit geldt ook voor de hulpverlenende instanties.”

Uit de jaarrekening 2015 van de gemeente Ommen blijkt dat er ondanks alle bezuinigingen toch zo’n slordige 1 miljoen euro is overgehouden van het bedrag dat de gemeente van het Rijk heeft ontvangen voor de WMO, de participatiewet en de jeugdhulpverlening. Middelkamp licht toe: “Dit geld heeft de gemeente onder andere overgehouden door de zorg tegen lage tarieven bij de hulpverlenende instanties in te kopen, door maximale eigen bijdragen te vragen aan de inwoners die zorg nodig hebben of door gewoon helemaal geen zorg meer aan de inwoners te verstrekken. Denk aan de huishoudelijke hulp.” Alleen de jeugdhulpverlening laat een ander financieel plaatje zien. Hier moest vorig jaar geld bij en zoals het zich laat aanzien geldt dat ook voor 2016 en de komende jaren.

De woordvoerder van de VOV bepleit dat het geld dat door het Rijk beschikbaar is gesteld voor de nieuwe gemeentetaken hier ook voor gebruikt moet worden en niet om andere activiteiten mee te betalen of om verliezen mee te compenseren. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel er precies is overgehouden en daarom wil Gerrit Middelkamp allereerst het overschot van vorig jaar compleet inzichtelijk krijgen.

Dit wil de VOV bereiken door het indienen van een amendement in de raadsvergadering van 2 juni. De VOV wil dat het college van B&W duidelijk maakt hoeveel er precies is overgehouden en eist dat dit geld apart wordt gezet en in de toekomst wordt gebruikt voor de zorg.

De VOV heeft dit amendement inmiddels aan alle andere politieke partijen gestuurd met het verzoek om het te ondersteunen. De VOV hoopt op voldoende draagvlak voor dit voorstel zodat het geld voor de zorg daadwerkelijk besteed wordt aan zorg en bijvoorbeeld niet aan lantaarnpalen.

Lees ook

Inloopspreekuur D66

OMMEN – Op maandag 25 oktober houdt D66 Ommen weer een inloopspreekuur in de Carrousel, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.