Home / archiefcentraal / drie inwoners ommen onderscheiden tijdens lintjesregen

drie inwoners ommen onderscheiden tijdens lintjesregen

De heren J. (Johan) Hagens, C.J. (Chris) Stuut en S.I. (Sijmen) Wiersma werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau tijdens een feestelijke bijeenkomst in het kader van de jaarlijkse Lintjesregen.

Johan Hagens 
Johan Hagens uit Vilsteren heeft zich tussen 1973 en 2010 ingezet voor kerkenraadswerk. Door verschillende verhuizingen is hij verbonden geweest aan kerken in Vledder, Goes, Arnhem, Rouveen, Dalfsen en Ommen. In die tijd is hij actief lid van de kerkenraad geweest, ouderling, tweede preses waarbij hij de predikant tijdens de vergaderingen verving. Hij heeft vele huisbezoeken gedaan en heeft catechisatie gegeven aan kinderen met het Syndroom van Down. Eén van de kinderen heeft belijdenis gedaan en mocht daarna deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Ook was hij voorzitter van de Evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt om mensen in contact te brengen met het Evangelie. Op zondagavond werd in een tent zangbijeenkomsten gehouden voor campinggasten en leden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rouveen en Staphorst.

Als voorzitter van het Winterlezing comité organiseerde hij meestal drie lezingen per winter. Deze lezingen werden meestal gegeven door dominees en hadden als onderwerp geloofsbeleving, ouderen en de zorg voor ouderen, huwen of samenwonen, huwelijk, geboorteregeling, kinderloosheid enz.

Tussen 1970 en 1992 was dhr. Hagens reservist bij de politie, de huidige vrijwillige politie. Hij werd ingezet bij onder andere grote evenementen en verkeerscontroles.

De heer Hagens is vanaf 1994 vrijwilliger bij het museum Schoonewelle in Zwartsluis. In het museum is een indrukwekkende collectie geprepareerde en opgezette dieren te zien. Dhr. Hagens is betrokken geweest bij allerlei zaken omtrent het museum. Hij bepaalde tentoonstellingen, onderwerpen van de tentoonstellingen, de naturalia en vooral de preparaten en het prepareren zelf. Dhr.  Hagens heeft vele uren besteed aan de ontwikkelingen van het museum en verzorgt nog lezingen waarbij hij vertelt over verschillende vogels .

Daarnaast was dhr. Hagens bestuurslid van verschillende Oranjeverenigingen. Hij keurde tuinen in IJhorst tijdens de weestweek als jurylid. Via zijn werk in de plantsoenendienst heeft hij als vrijwilliger meegewerkt aan het project Bosies an de diek, met als doel de tuinen langs de Oude Rijksweg en Gemeenteweg in Rouveen in de oorspronkelijke staat in te richten. Ook heeft dhr. Hagens een kruidenboekje geschreven en geïllustreerd.

Chris Stuut
Chris Stuut uit Beerzerveld is 60 jaar lid van De Broederband. Sinds 1972 is hij gekozen tot voorzitter. Dit jaar heeft hij de voorzittershamer ingeleverd. Sinds 1972 is dhr. Stuut letterlijk en figuurlijk de grote man van de vereniging. Naast het voorzitterschap was een zijn taken en zijn wens om een eigen gebouw voor de muziekvereniging te realiseren. Dat is gelukt in de vorm van het Kulturhus. De muziekvereniging is grootgebruiker van dit gebouw. Dhr. Stuut geeft daarnaast muziekles aan de jeugd, beheert de ledenlijst, de donateurslijst en organiseert een grote verloting. Ook beheert hij de voorraad muziekinstrumenten en regelt het vervoer van kapotte instrumenten naar en van de hersteller van die instrumenten.

Dhr. Stuut is een van de oprichters van toneelvereniging Vori-Vana. De vereniging bestaat sinds 25 oktober 1968 en heeft in totaal 60 toneelstukken op de planken gebracht. Vanaf het begin is hij bestuurslid en secretaris, hij heeft zelf gespeeld in 13 toneelstukken en heeft voor 49 stukken de regie gevoerd. Hij is contactpersoon voor Vorie-Vana en verzorgt de planning van de uitvoeringen.  Ook is dhr. Stuut 25 jaar regisseur van toneelgroep Notter.

Voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel is dhr. Stuut vanaf midden jaren 80 coördinator voor de Anjeractie. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de collecteorganisatie, bestelling materialen, werven van verenigingen, toewijzing straten/wijken, en verantwoording van de opbrengsten. Daarnaast is hij poolbeheerder van semi-professionele licht- en geluidsapparatuur en podia in Overijssel. Deze apparatuur is aangeschaft om Overijsselse amateurverenigingen de gelegenheid te bieden om kwalitatief goede optredens te verzorgen. Hij beheert de apparatuur en podia, verzorgt de uitlening daarvan en ondersteunt verenigingen bij optredens.

Dhr. Stuut is lid geweest van Plaatselijk Belang Mariënberg-Beerzerveld waar hij 5 jaar de functie van secretaris heeft vervuld.

Sijmen Wiersma
Sijmen Wiersma zet zich vanaf 1976 in voor de Gereformeerde Kerk. Hij is jeugdouderling geweest, organiseerde activiteiten voor hen en eens per jaar een uitje. Als ouderling bezocht ging hij op huisbezoek en op ziekenbezoek. Dhr. Wiersma is vier jaar voorzitter Kerk Algemene Zaken geweest en daaropvolgend vier jaar voorzitter van de Kerkenraad. Hij zorgt verder voor vervoer van ouderen naar de kerk of andere instanties en bezocht hij ouderen. Samen met zijn echtgenote bezoekt hij zorgcentra en verricht hand- en spandiensten voor ouderen en geeft hij antwoord op hun zorgvragen en wijst hen op demogelijkheden voor zorgverlening.  Ook nu is dhr. Wiersma ouderling en wijkvoorzitter en maakt deel uit van het Moderamen en de Kleine Kerkenraad. Daarnaast verzorgt dhr. Wiersma elk jaar een reisje voor circa 100 personen van 70 jaar en ouder.

Dhr. Wiersma is secretaris van de centrale Cliëntenraad van de Saxenburgh Groep en voorzitter van de Cliëntenraad Ouderenzorg. In die functie zet hij zich in voor alle cliënten in de ouderenzorg die wonen in Coevorden, Hardenberg, Ommen en omgeving. Hij heeft een training verzorgt voor de cliëntenraadsleden, zodat zij de kwaliteit en de veiligheid in de organisatie kunnen toetsen en beoordelen zij of de kwaliteitsdoelstellingen zijn behaald, vanuit het perspectief van de cliënten. Voor zover bekend is dit uniek in de zorgwereld. Het belang van de cliënten staat bij de toetsing voorop.

Dhr. Wiersma ondersteund de Raad van Toezicht Saxenburgh Groep. Mede namens hem is overlegstructuur na de fusie met Zorgcentrum Oldenhaghen, waarvoor hij ook actief was in de Cliëntenraad, aangepast. De Centrale Cliëntenraad werd vervangen door een cliëntenraad voor ouderenzorg en een voor ziekhuiszorg.

Voor de stichting Ayubowan bakt dhr. Wiersma samen met zijn vrouw al 25 jaar oliebollen. Drie dagen worden deze verkocht en de opbrengst van de actie gaat naar één van de kindertehuizen van Ayubowan op Sri Lanka. Hij  verzamelt circa 30 jaar kleding in voor ontwikkelingslanden en zorgt er voor dat producten van Heinz, zijn oude werkgever, die niet verkocht kunnen worden naar ontwikkelingslanden. Het gaat op producten waarvan bijvoorbeeld de etiketten niet juist zijn.

Dhr. Wiersma verzorgt jaarlijks het kerstdiner in een verpleeghuis in Zeist. Tijdens de organisatie van twee edities van SamenLoop voor Hoop in Ommen was hij vrijwilliger.

Lees ook

Boek van de Week: Het Rosie resultaat

OMMEN – Het boek van de week van Bibliotheek Ommen is ‘Het Rosie resultaat’ van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.