jubilarissen gv nieuwleusen gehuldigd

Op de foto van links naar rechts: Hilde Lips, Mien Lenters en Henny Velzing.

John Huzen neemt afscheid van GV Nieuwleusen
John Huzen heeft op diezelfde avond afscheid genomen als penningmeester van GVN. John heeft zich jaren actief en met enthousiasme ingezet voor de vereniging. Naast de verschillende taken die bij het penningmeesterschap horen is John ook altijd zeer betrokken geweest bij de verschillende activiteiten en wedstrijden van de vereniging. John is tijdens de Algemene Ledenvergadering in het zonnetje gezet door bestuursleden, trainers en overige aanwezigen.

De vereniging is nog op zoek naar een nieuwe penningmeester.