directeur rotbrink beheer grondprijs weinig effect op grondverkoop

Om de doelgroep te verbreden door grootschalige detailhandel, volgens Blaauw een kansrijke sector, toe staan op het terrein heeft de gemeente Ommen niet ingestemd. Sinds de start van de verkoop in 2010 is inmiddels vier hectare van de in totaal achttien hectare beschikbaar terrein verkocht aan ondernemers.

Diverse politieke partijen, waaronder de Volkspartij Ommen Vooruit hebben geopperd om de grondprijzen te verlagen. Die ligt momenteel op honderd tot honderdvijfentwintig euro per vierkante meter. Ter vergelijking: in Hardenberg wordt gemiddeld zeventig euro per vierkante meter bedrijventerrein betaald. Jan Blaauw erkend dat de grondprijs een gewild onderwerp van discussie is, maar stelt dat verlaging van de prijs niet of nauwelijks effect op de verkoop heeft. “Bij woningbouw voor particulieren ligt dit natuurlijk anders, maar voor bedrijven is de grondprijs slechts een heel klein deel op de totale investering.
De vergelijking om grondprijzen van de Rotbrink te vergelijken met andere locaties die goedkoper zijn is vaak appels met peren vergelijken. Daarnaast is de verkoop van grond op bedrijventerreinen niet alleen in Ommen, maar landelijk gestagneerd in de afgelopen jaren, waardoor hier uiteindelijk geen conclusies aan verbonden kunnen worden”, zo stelt de directeur.

Desgevraagd laat Jan Blaauw weten dat de gemeente momenteel onderzoekt op welke wijze de ontwikkeling van De Rotbrink een nieuwe impuls kan krijgen. “Het moge duidelijk zijn dat de realisatie aankoop zich mede zal laten bepalen door de uitkomsten van dit onderzoek.”

Op het moment van schrijven zijn meerdere bedrijven geinteresseerd in vestiging op De Rotbrink. Twee daarvan bevinden zich in de aankoopfase.