Home / archiefcentraal / bijeenkomst over tolhuisweg witharen escaleert

bijeenkomst over tolhuisweg witharen escaleert

De situatie
De gemeente stelt dat de huidige situatie niet voldoet aan de uitgangspunten van duurzame stedenbouw. In 2014 is de gemeente naar aanleiding van een enquête van Plaatselijk Belang gestart met het voorbereiden van plannen voor woningbouw in Witharen, waarbij de locatie aan de Tolhuisweg al jaren in beeld is als woningbouwlocatie. De planopzet is in juni 2015 in de raadsvergadering besproken en er is overleg gevoerd met diverse betrokkenen. De bewoners zijn naar eigen zeggen echter niet genoeg betrokken in dit plan.

De bewoners van de Tolhuisweg hebben eind vorig jaar een alternatief stedenbouwkundig plan voorgesteld. Dit plan is tegen het licht gehouden en hierbij is onder andere gekeken naar ruimtelijke/stedenbouwkundige aspecten. De conclusie volgens de gemeente is dat dit alternatieve voorstel geen goede basis vormt voor een logische afronding van de kern Witharen.
De omwonenden hebben de indruk dat er vooraf vast stond waar de nieuwe woningbouw zou moeten gaan plaatsvinden. De grondeigenaar, gemeente en Plaatselijk Belang, hebben zich volgens hen gedurende het proces in allerlei bochten gewrongen om uiteindelijk wederom bij deze locatie uit te komen.

Reactie gemeente
De bijeenkomst op woensdag 20 januari was bedoeld om één en ander toe te lichten aan de bewoners. “Tijdens de avond is echter gebleken dat we van mening verschillen over de locatie van woningbouw. We vinden het jammer dat de avond op deze manier is gelopen. We waren deze avond graag op een constructieve manier met de bewoners van de Tolhuisweg in gesprek gegaan over de manier waarop we woningbouw kunnen realiseren op de door de gemeente voorgestelde locatie, rekening houdend met de wensen van omwonenden. We willen dat gesprek nog steeds aangaan”, laat de gemeente in een reactie weten.”Overigens worden voor dergelijke woningbouwplannen de gebruikelijke ruimtelijke procedures gevolgd met bijbehorende inspraakmomenten. Van besluitvorming is dan ook nog geen sprake.”

Reactie bewoners
De omwonenden zijn niet tegen woningbouw, maar alleen niet op deze wijze, op deze locatie. Het is volgens hen aan de gemeente om met een goed alternatief te komen en niet aan de omwonenden.
Bij normale constructieve benadering waren alle partijen veel verder gekomen, waarbij de rol van de grondeigenaar (Gerrit Nijenhuis) niet buiten beschouwing moet worden gelaten, aldus sommige omwonenden. Hem wordt verweten buren tegen elkaar uit te spelen en te intimideren.

Reactie Plaatselijk Belang
Robbin Hutten (voorzitter Plaatselijk Belang) is allerminst blij met de situatie zoals deze er nu is. “Het doel van Plaatselijk Belang is dat de situatie goed moet zijn voor het hele dorp. Ik vind het ontzettend jammer dat bewoners weglopen bij het gesprek. Wanneer dat gebeurt sta je met je rug tegen de muur en is er niets mogelijk. Omdat dit is gebeurd hebben we bij Plaatselijk Belang per brief laten weten dat we niet langer bemiddelen in deze situatie. Wij van Plaatselijk Belang vinden het heel belangrijk dat een kleine kern moet kunnen uitbreiden, dat is op deze manier niet mogelijk, maar we hebben nog steeds vertrouwen in een goede oplossing.”

Lees ook

Inloopspreekuur D66

OMMEN – Op maandag 25 oktober houdt D66 Ommen weer een inloopspreekuur in de Carrousel, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.