feestelijke opening nevengeul vilsteren

Het project ‘aanleg nevengeul Vilsteren’ van het Waterschap Groot Salland maakt deel uit van het programma Ruimte voor de Vecht, dat onder de regie van de provincie Overijssel door diverse organisaties wordt uitgevoerd. Doel van dit programma is om de Vecht om te vormen in een veilige en natuurlijke laaglandrivier.

Theatergroep De Reizigers voert de openluchtvoorstelling op als viering van de opening nevengeul, maar ook omdat er al zes jaar aan de Vecht wordt gewerkt. De uitvoering vindt plaats met medewerking van een aantal betrokkenen bij dit project en mensen uit de omgeving.

Omdat de voorstelling buiten plaatsvindt en er een wandeling is opgenomen vanaf Mooirivier tot de nieuw aangelegde stuw in de nevengeul, wordt aanbevolen om warme kleding en stevige schoenen te dragen. Om 15.30 uur is iedereen welkom in Mooirivier aan de Oude oever 10 in Dalfsen om de vrij toegankelijke opening/voorstelling bij te wonen.