kijk op vechtdal stemmen tellen

Er zijn nogal wat mensen die denken dat democratie betekent: “de meeste stemmen gelden”. Niet meer en niet minder. Als de meerderheid iets vindt, dan is dat zo! In mijn ogen is deze “democratie van de speelplaats” er een van het gevaarlijke soort. Van Gunsteren noemt het in zijn essay “pleinburgers” een totalitaire democratie. En dat klinkt niet fijn.

Natuurlijk is het zo dat het recht van de burger om zich te laten vertegenwoordigen en het recht om zijn vertegenwoordigers zelf te kiezen, een van de fundamenten onder onze rechtstaat. Maar het is er maar een. Er zijn er nog een paar. Bijvoorbeeld onze grondrechten. Rechten waar iedereen, elk individu, aanspraak op kan maken, wat de meerderheid er ook van vinden mag. En er is nog een derde, in de ogen van sommigen zelfs de belangrijkste: “het recht op een eigen mening”. Zonder recht op een eigen mening kan een democratie niet bestaan.

Het is juist die uitwisseling van standpunten in de publieke ruimte, waardoor uiteindelijk besluiten op een fatsoenlijke manier genomen kunnen worden. Informatie, debat, besluit en tenslotte verantwoording afleggen. En in mijn ogen is meer en vaker stemmen geen teken van meer democratie. Vaker en door meer mensen standpunten uitwisselen is dat in mijn ogen wel. Dat gezegd hebbende begrijpt u misschien waarom ik afgelopen week geraakt werd door een brief die ik kreeg.

Iemand schreef me dat hij het gevoel had dat hij niet mee kon doen aan het debat over de Rechterensedijk. In eerdere instantie had hij dat wel gedaan maar sindsdien voelde hij vijandigheid als hij zich ergens liet zien. Dus hield hij nu maar zijn mond. Ik schrik van zo’n verhaal. Een paar dagen later vertelde iemand me, iemand die een klacht over iets bij de gemeente had ingediend, dat hij sindsdien genegeerd werd door de buurt. Bij de buurt-BBQ was hij niet meer welkom. Ik vind dat echt erg. Als we elkaar de ruimte niet gunnen voor het hebben van een eigen opvatting, als burgers niet mogen opkomen voor hun eigen belangen, dan ontbreekt die vierde pijler onder onze democratie: “verdraagzaamheid”. Stemmen worden dan wel geteld maar ze worden niet gehoord.

Han Noten

Burgemeester

h.noten@dalfsen.nl