cbs de zaaier organiseert kanjerweek

CBS De Zaaier in Nieuwleusen organiseert dit jaar een Kanjerweek. De Kanjerweek valt samen met ‘De week tegen pesten’, die ieder jaar gehouden wordt in de vierde week van september.

De start van het schooljaar is een belangrijke periode in de groepsvorming. De sfeer die je als leerkracht in de eerste weken na de zomervakantie neerzet, heeft een impact op de rest van het jaar en bepaalt voor een groot deel de mate waarin pestgedrag voorkomt.

Basisschool De Zaaier is net gestart met de Kanjertraining. Tijdens de Kanjertraining komen groepsvormende activiteiten naar voren, welk gedrag je laat zien en welke pet je op hebt. Omdat de Kanjerweek samenvalt met ‘De week tegen pesten’ besteedt de school extra aandacht aan wat je kunt doen als je gepest wordt.

In deze week gebruiken alle groepen de poster ‘omgaan met pesten’. Op het plein zal de tegel met het lieveheersbeestje centraal staan.

De volgende lesactiviteiten komen in deze week aan de orde:
In de bovenbouw:

– site: www.weektegenpesten.com.

Je vindt op deze site een #Durfjijhetaan les. Deze les heeft de volgende doelen:

• De leerling heeft meer inzicht in zijn of haar eigen sterke kanten

• De leerling weet dat iedereen sterke en minder sterke kanten heeft

• De leerling ziet in dat elke kwaliteit waardevol is

• Werken aan groepsdynamica (kennismaking)

• Positieve(re) sfeer in de klas

-het Klokhuis: hetklokhuis.nl

Deze week 5 afleveringen in het teken van het pesten. Deskundigen, slachtoffers en pesters komen hierbij aan het woord. Waarom wordt er gepest en wat kan er tegen gedaan worden? Zie site voor meer informatie.

– lied: iedereen is anders

– er zijn ook veel boeken over pesten, zoals ‘Harde noten’, De Boskampi’s… (op de site www.leesplein.nl kun je boeken vinden).

In de onderbouw:

– huisje boompje beestje: aflevering over pesten/plagen (site schooltv.nl)

– koekeloere: aflevering lekker puh (site schooltv.nl)

– prentenboeken :

– site: http://wij-pesten-niet.yurls.net/

– lied: iedereen is anders