Home / archiefcentraal / besluit rechterensedijk kan nog alle kanten op

besluit rechterensedijk kan nog alle kanten op

Insprekers

Bertil Uittenbogaard sprak namens de Vereniging Vrienden van Dalfsen de voorkeur uit voor variant 4A, met drie forse passeerstroken en duidelijke bebording. “De N-wegen zijn bedoeld als stroomwegen, de Rechterensedijk niet. Wij vinden dat het een zestig kilometerweg moet blijven, die veilig is voor al het verkeer, behalve voor sluipverkeer. Ook willen we graag een veilige Rondweg. Overstekers uit de nieuwe wijk in Oosterdalfsen moeten straks eveneens een veilige oversteek kunnen maken. Door te kiezen voor een bredere Rechterensedijk zal de weg meer verkeer aantrekken en dus zal de Rondweg onveiliger worden.”

Ook Betty van Leeuwen van Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek deelde haar visie op de Rechterensedijk. “Het landschap dat er nu is, is uniek in Nederland. Iedereen weet dat verbetering van de verkeersstroom een aanzuigende werking heeft. Dat willen we niet, wij zijn voorstander van variant 3.”

Namens Plaatselijk belang Lemelerveld-Dalmsholte sprak Erik Jansen Holleboom. “Vanuit Lemelerveld gezien staat de functie van de weg voorop. Steeds meer zijn wij aangewezen op Dalfsen, wanneer wij bijvoorbeeld op het gemeentehuis moeten zijn.” Jansen Holleboom gaf zijn voorkeur aan voor een weg met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Persoonlijk

Dhr. Nijkamp sprak zijn persoonlijke voorkeur uit voor kap van de eiken langs de Rechterensedijk. De betrokken Dalfsenaar pleitte voor de plant van nieuwe jonge berken. “De zware takken leiden nu tot onveilige situaties, met name tijdens storm.” Nijkamp vindt verder dat de bochten behouden moeten blijven in de Rechterensedijk. “Zet maar borden neer dat de weg gevaarlijk is. Mensen die dan nog te hard rijden, vliegen uit de bocht en dat doen ze maar één keer.”

De andere persoonlijke inspreker, Dhr. Noordman, beschreef de Rechterensedijk als “een mooie groene slinger in het agrarische gebied van Rechteren”. Ook deze betrokken burger pleitte voor kap van de huidige bomen. “Kappen, weer planten en de natuur doet de rest. Maar de nadruk ligt te veel op kappen, waarom kunnen we ons niet wat meer focussen op het planten van nieuwe bomen? Ik zie de krantenkoppen al voor me: ‘Dalfsen plant 500 bomen’. Dat lijkt me best bijzonder.”

Externe deskundigen

Ook aanwezig tijdens de interactieavond waren maar liefst tien deskundigen, allen gespecialiseerd in een eigen vakgebied. De woordvoerders van de zes fracties kregen de kans om hen vragen te stellen en daar werd volop gebruik van gemaakt. De zes varianten kwamen één voor één ter sprake.

Variant 1 – Aparte rijbaan

Wanneer deze variant zal worden doorgevoerd, dan komt aan de zuidzijde van de huidige weg een aparte rijbaan. Daardoor ontstaan twee gescheiden rijbanen op het traject van de bocht tot het station met elk een eigen rijrichting. Eventueel kunnen de rijbanen weer bij elkaar komen ter hoogte van de bocht, door middel van een rotonde.

Leo Hoogenberg van Transport en Logistiek Nederland kreeg tijdens het bespreken van deze variant de vraag hoeveel voertuigen gebruik maken van de Rechterensedijk, maar de deskundige moest het antwoord schuldig blijven. Er zijn geen tellingen gedaan tot dusver. Verder gooide Hoogenberg het argument van de aanzuigende werking overboord. “Mensen die van heel ver moeten komen, gaan echt niet over de Rechterensedijk rijden. Daar ben ik helemaal niet bang voor.”

Henri Huetink van Ondernemersvereniging Lemelerveld benadrukte het belang van een goede doorstroom van Lemelerveld naar Dalfsen. Lemelerveld heeft diverse transportbedrijven die gebruik maken van de Rechterensedijk. Peter Buter van Veilig Verkeer Nederland gaf aan dat variant 1 hoe dan ook een parallelweg nodig zal hebben. Behalve de aparte rijbaan, moet er een weg blijven voor langzaam verkeer.

Variant 2 – Tweezijdig kappen en herplanten

Bij variant 2 worden de bomen aan beide kanten van de weg gekapt. Na realisatie van de verbrede weg worden vervolgens nieuwe bomen geplant.

Ter sprake bij deze variant kwamen onder andere de mogelijke nieuwe eisen die het waterschap in de toekomst gaat stellen. Volgens Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen van Waterschap Groot Salland zitten er inderdaad nieuwe eisen aan te komen die van invloed kunnen zijn op eventuele herplanting van bomen aan de noordzijde. Het is dus zomaar mogelijk dat eventueel nieuw geplante bomen over vijftien jaar alweer gekapt moeten worden.

Variant 3 – Weg verbreden, enkelzijdig kappen en herplanten

Variant 3 kent twee opties. Verbreden richting de noordzijde, of verbreding richting het zuiden. Hans Gerritzen van Landschap Overijssel legde echter uit dat verbreden richting de noordzijde al geen optie is. “Jonge bomen in de dijk zouden niet tot wasdom kunnen komen. Als je de noordzijde zou kappen en opnieuw beplanten, dan staan die bomen de hele dag in de schaduw van de bomen aan de zuidzijde. Je krijgt op die manier niet meer een mooie bomenrij aan beide kanten.”

Opvallend was dat variant 3 van geen van de partijen de voorkeur geniet.

Variant 4 – Erftoegangsweginrichting

Hierbij wordt de weg ingericht als erftoegangsweg, waarbij een maximumsnelheid van 60 km/u geldt. Er komen extra passeerstroken en belijning. Eventueel zouden deze passeerstroken, van 8×25 meter, geplaatst kunnen worden aan beide zijden, of alleen aan de noordzijde.

Ter sprake kwam onder meer of passeerstroken überhaupt veilig zijn. “Passeerstroken betekenen meer verkeersbewegingen en wetenschappelijk gezien dus een grotere mate van onveiligheid. Maar dat verschil is niet schokkend”, lichtte Rob van Maanen van het CROW toe.

Eventuele aanleg van passeerstroken betekent wel weer aanpassingen in de dijk en dat is volgens Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen van Waterschap Groot Salland geen optie. “Aanpassingen die toekomstige dijkversterkingen verhinderen, kunnen wij niet toestaan.”

Variant 5 – Nieuwe weg

Bij deze variant wordt aan de zuidzijde van de huidige weg een nieuwe weg aangelegd met twee rijbanen, in twee richtingen. De huidige weg op de dijk komt te vervallen voor de huidige functie.

Volgens Jan Jansen Holleboom van Land- en Tuinbouworganisatie Dalfsen moet er aan de zuidzijde in ieder geval ruimte blijven voor langzaam verkeer. Landbouwvoertuigen moeten immers de percelen aan de zuidzijde kunnen bereiken. Hans Gerritzen van Landschap Overijssel gaf aan dat de laanstructuur van de Rechterensedijk verdwijnt in deze variant.

Variant 6 – Niets doen

In deze variant blijft de huidige situatie en inrichting gehandhaafd. Aanpassingen aan de Rechterensedijk zouden alleen plaatsvinden op basis van het reguliere onderhoud.

Gerard Sutman, verkeersadviseur van de politie in Oost-Nederland, kreeg enkele vragen over de verkeersveiligheid van variant 6. Hij legde uit dat, ondanks de naam ‘niets doen’, er hoe dan ook aanpassingen nodig zijn. Ook in variant 6 zouden kleinschalige passeerstroken moeten worden aangelegd, in de vorm van verhardingen in de berm. Wel is de verkeersveiligheid op de Rechterensedijk, na de recente wijzigingen, al behoorlijk verbeterd. Het aantal ongelukken is de afgelopen jaren behoorlijk afgenomen.

Proces

Over drie weken moeten er nog twee opties over zijn voor de Rechterensedijk. Die twee varianten worden vervolgens uitgebreider onderzocht en verwerkt in een 3D-visualisatie. Uiteindelijk hoopt het college dat de knoop nog dit kalenderjaar doorgehakt wordt. Maandagavond werd in ieder geval wel duidelijk dat aan alle bestaande opties de nodige mitsen en maren zitten, waardoor het voor de politici nog een zware kluif zal worden om tot een oplossing te komen.

Lees ook

Politiek Verwoord: VOV

OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.