onderzoeken windpark de veenwieken afgerond

Het milieueffectrapport, bestemmingsplan en inpassingsplan voor windpark De Veenwieken zijn gereed. De colleges van B&W van de gemeente Hardenberg en Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen de gemeenteraad en Provinciale Staten voor de voorontwerpen ter inzage te leggen. Uit de plannen blijkt dat een alternatief met 10 windmolens met een ashoogte van maximaal 135 meter en een rotordiameter van maximaal 110 meter de voorkeur heeft. Dit is dan ook het voorkeursalternatief voor het windpark.

In het gebied tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg is windpark De Veenwieken gepland. Initiatiefnemers De Wieken en Raedthuys Windenergie willen hier een windpark met in totaal 10 windturbines realiseren. De gemeenteraad van Hardenberg en Provinciale Staten van Overijssel hebben in 2013 in principe ingestemd met het voorstel mee te werken aan het initiatief.

De initiatiefnemers gaan in hun plan uit van efficiënte windturbines met een ashoogte van maximaal 135 meter, een rotordiameter van maximaal 110 meter en een vermogen van circa 3 megawatt per turbine. Voordat de windmolens daadwerkelijk geplaatst kunnen worden, worden verschillende ruimtelijke procedures doorlopen. Het milieueffectrapport en de voorontwerpen van het bestemmingsplan en inpassingsplan zijn gereed.

Voorkeursalternatief

In het milieueffectrapport zijn naast het plan voor 10 windturbines met een ashoogte van maximaal 135 meter, een viertal alternatieven onderzocht. De vijf alternatieven zijn beoordeeld op uitvoerbaarheid, de milieueffecten en er is gekeken naar economische overwegingen zoals de opbrengsten van de turbines. In het milieueffectrapport wordt geconcludeerd dat een alternatief met 10 windmolens met een ashoogte van maximaal 135 meter en een rotordiameter van maximaal 110 meter de voorkeur heeft. Dit is dan ook het voorkeursalternatief.

Bestemmingsplan en inpassingsplan

Omdat het bouwen en gebruiken van de windturbines niet past binnen de geldende bestemmingsplannen voor het gebied, heeft de gemeente Hardenberg een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het deel van het windpark dat in de gemeente Hardenberg ligt. Omdat de gemeente Ommen heeft aangegeven geen medewerking te willen verlenen aan het windpark, heeft de provincie Overijssel een inpassingsplan gemaakt voor het deel dat in de gemeente Ommen ligt. Beide plannen zijn nagenoeg gelijk.

In het bestemmingsplan en inpassingsplan worden de precieze locaties van de windturbines in het gebied vastgelegd. Dit zijn de locaties uit het voorkeursalternatief. Ook wordt geregeld waar wegen worden aangelegd om de turbines te kunnen onderhouden en waar de kabels/leidingen worden gelegd. Ook de ashoogte van de turbines wordt in het bestemmingsplan/inpassingsplan vastgelegd.

Gemeenteraad en Provinciale Staten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg en Gedeputeerde Staten van Overijssel leggen het milieueffectrapport en de voorontwerpen van het bestemmingsplan en inpassingsplan voor aan de gemeenteraad van Hardenberg en Provinciale Staten van Overijssel. Als de raad en Provinciale Staten instemmen met de plannen, start de inspraakprocedure en worden de voorontwerp-plannen ter inzage gelegd.

De gemeenteraad van Hardenberg behandelt het voorstel in de oriënterende ronde van 22 september 2015 en in de gemeenteraadsvergadering van 6 oktober 2015. De Statencommissie van Provinciale behandelt het voorstel op 23 september 2015 en Provinciale Staten behandelen het voorstel op 7 oktober 2015.

Meer informatie over het initiatief is te vinden op www.windparkdeveenwieken.nl en op www.hardenberg.nl/windenergie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.