ommen en hardenberg evalueren samenwerking

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) is op 1 juli 2012 ontstaan na een fusie van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Ommen en Hardenberg. Zoals afgesproken met de gemeenteraden van Ommen en Hardenberg, is het functioneren van de BOH na drie jaar geëvalueerd, om te kunnen beoordelen in hoeverre de doelstellingen van de ambtelijke fusie zijn bereikt. De evaluatie is uitgevoerd door bureau BMC in opdracht van de colleges van B&W van beide gemeenten. Bij de evaluatie is gekeken naar kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid.

Resultaten

Uit de evaluatie blijkt dat er sinds de start van de organisatie veel gebeurd en geleerd is. In de afgelopen jaren is er veel op gemeenten en dus ook op de BOH afgekomen: de decentralisatie van allerlei zorgtaken en taken op het gebied van werk & inkomen, gemeentelijke grondbeleid en bezuinigingen bij het Rijk. Hoewel er ook zaken nog niet goed liepen, is op belangrijke onderdelen vooruitgang geboekt en heeft de BOH de maatschappelijke opgaven niet uit het oog verloren.

Kwaliteit

De kwaliteit van de organisatie is verbeterd. Zo heeft het vereenvoudigen van de topstructuur van de BOH goed uitgepakt en is een organisatievisie ontwikkeld. Eén van de aanbevelingen die uit de evaluatie volgt, is de topstructuur en de koers van de organisatie verder te ontwikkelen zodat de visie onderdeel wordt van de cultuur van de BOH. Op het gebied van kwaliteit kan volgens BMC met name de digitale dienstverlening verder versterkt worden.

Ook kan volgens BMC meer aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van medewerkers van de BOH in relatie tot organisatorische veranderingen. Daarom is het investeren in medewerkers en organisatie een ontwikkelpunt.

Kosten

Er is de afgelopen jaren flink bespaard op personeels- en huisvestingskosten. De formatie van de BOH en de overhead blijken relatief klein te zijn ten opzichte van vergelijkbare organisaties in Nederland. BMC adviseert met het oog op het effect van bezuinigingen op medewerkers om eventuele toekomstige bezuinigingen bedachtzaam door te voeren. Daarnaast is het advies het financieel verdeelmodel aan te passen naar een vast en variabel deel.

Kwetsbaarheid

Doordat de formatie als gevolg van bezuinigingen afneemt, terwijl het takenpakket toeneemt, is voor het onderdeel kwetsbaarheid nog het nodige werk aan de winkel. Een verzorgingsgebied met 80.000 inwoners stelt andere eisen aan medewerkers. Daarom vormt strategisch personeelsbeleid een belangrijk ontwikkelpunt, zodat de organisatie meer grip krijgt op de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Door medewerkers de ruimte te geven zich te ontwikkelen kan de BOH zorgen voor een robuuste organisatie.

De colleges van B&W van de gemeenten Ommen en Hardenberg stellen de gemeenteraden voor dat de BOH met de ontwikkelpunten aan de slag gaat. De beide colleges willen samen het financieel verdeelmodel verder uitwerken.

De gemeenteraden van Ommen en Hardenberg bespreken de eindevaluatie in september en oktober.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.