Home / archiefcentraal / gereformeerde kerken dalfsen onder een dak

gereformeerde kerken dalfsen onder een dak

“Wij zijn blij en verwonderd omdat we samen onder één dak bij elkaar zijn gekomen. Maar ons past ook verootmoediging want veertig jaar lang kon dit niet. Laten we bidden om wijsheid om verder naar elkaar te groeien”, dominee Maarten van Loon verwelkomde afgelopen zondag naar schatting zo’n 1500 kerkgangers, jong en oud, in de sporthal van Trefkoele+, voor de eerste gezamenlijke dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en beide Gereformeerde vrijgemaakte Kerken (GKv’s) in Dalfsen. Deze dienst markeerde de wederzijdse erkenning van de drie kerken en werd geleid door de drie predikanten: Gerard Nederveen (NGK), Maarten van Loon (GKv Dalfsen-Oost) en Hans van der Jagt (GKv Dalfsen-West).

“Wij zijn broers en zussen van elkaar, hebben dezelfde wortels en dezelfde opvoeding; we zijn kinderen van één Vader. We vormen nog niet één gemeente, maar voor het eerst sinds de breuk in de zestiger jaren zitten we weer onder één dak”, zei dominee Van Loon aan het begin van de dienst, die ook via internet mee te luisteren was. Na de openingspsalm volgde er een moment van verootmoediging. “Dit is niet het resultaat van eigen inspanningen, maar door de kracht van Gods Geest konden we zover komen”, zei dominee Van der Jagt. “In het verleden waren wij niet bij machte om de eenheid te bewaren. We verschilden van inzicht, hoe we over elkaar dachten, van elkaar zeiden en hoe we deden. Daardoor werd de eenheid verbroken. We gaven de mensen om ons heen reden om te spotten over de Heer en zijn kerk. We bidden om zegen en leiding in samenwerking en ook voor de mensen die de pijn en moeite uit het verleden ervaren.”

Boom

Dominee Gerard Nederveen kreeg het woord en hij sprak over de Bijbeltekst Efeziërs 4:1-6 ‘Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft’. Maar eerst mochten de kinderen van groep 1 t/m 6 naar voren komen. Zij stonden met de predikant bij een uit hout gezaagde boom, een kale boom in twee delen. Met hulp van de kinderen trok de dominee beide delen van de boom naar elkaar met een snelbinder. En na het lied ‘Kinderen van de Vader’, van Rikkert Zuiderveld, mochten zij naar de Bijbelklas in Hal 2, om vruchten te maken voor deze bijzondere boom. De kinderen uit groep 7 en 8 ontvingen een werkblad die ze konden invullen tijdens de dienst.

‘Ik zag drie kerken samenwerken’, zo begon de preek, maar dan geen hi, hi, ha, zoals bij het liedje over beren maar: serieus danken want dit is echt een wonder! “De zendbrief ‘Efeziërs’ werd niet door zomaar iemand geschreven die wat ideeën over de kerk had. De schrijver, Paulus, was een apostel, uitgezonden om het goede nieuws over Jezus te brengen. Maar hij was gevangen gezet, dus werd het stil? Nee, Paulus schreef juist deze brief, een kroon op zijn werk, vanuit de gevangenis. De oproep in de brief om samen één te zijn in Jezus, bereikte veel gemeenten, ook nu nog. Ook Dalfsen”, zegt dominee Nederveen.

Snelbinder

De snelbinder is een voorbeeld van ‘spanning’. En Nederveen houdt een snelbinder omhoog: “Bij een slappe snelbinder is de rek eruit: er is zoveel gepraat, moe werd je ervan. Maar dit is een nieuwe, toevallig met drie strengen, zoals de drie kerken zich veerkrachtig en met enthousiasme inspannen. Paulus bedoelt niet dat een ieder de kerk naar zich toe moet trekken want dan trek je de kerk uit elkaar. Maar vang elkaar op, help elkaar zoals bijvoorbeeld het diaconaal platform laat zien hoe kerken samenwerken om mensen in nood te helpen. En geef elkaar de hand, ontmoet elkaar, zoals in sommige Bijbelkringen van elkaar geleerd wordt. Dat is niet bedreigend maar verrijkend!”

Dat het soms een puzzel is omdat karakters niet matchen is niet erg, volgens de predikant: “Je hoeft het niet altijd eens te zijn, maar wel ‘één’! En Sallanders, echte doeners, ligt het wel om er dan samen de schouders onder te zetten. Al ligt het niet aan mensenwerk, want wij zouden er allang mee gekapt zijn. Het is de eenheid die God geeft, een cadeau van Hem”, legt hij uit, “Wij willen vaak snel hebben wat we wensen, – denk aan een boek of schoenen die je via Internet bestelt en de volgende dag in huis wilt krijgen-, maar zo gaat het in de kerk niet. Het vraagt veel geduld. Ontspan: Onze houvast is Jezus, hij brengt mensen samen dus vertrouw in wat komen gaat.”

Kiek’n Wat ’t Wordt

Met de afkorting KWW, ‘Kiek’n Wat ’t Wordt’, eindigde dominee Nederveen zijn preek: “Dit duidt op de afwachtende sfeer en dat is goed: geef het maar de tijd, geef de Geest van God maar de tijd. Maar KWW is ook de afkorting van ‘Kerken Wees Wakker’! De wereld staat in brand, het is spannend.” En hij verwees naar de ‘Nacht van gebed’ waarbij men bidt voor christenen wereldwijd. “Waar draait het om? We moeten iedereen uitnodigen te worden als Jezus, er mag geen plaats leeg blijven aan zijn feestelijke tafel.”

Daarna noemde dominee van der Jagt de tien geboden vanuit nieuwtestamentisch perspectief en spraken alle drie de predikanten een deel van het dankzeggings- en voorbedegebed uit. Daarbij werd gevraagd of de vijf kinderen uit Oekraïne (Stichting CHOE) een fijne vakantietijd in Dalfsen mogen hebben. Ook werd gebeden voor de Hospice. Alle aanwezigen samen eindigden hardop met het gebed ‘Het Onze Vader’. Er werd gecollecteerd voor de Hospice en de tweede collecte was bestemd voor de gemaakte onkosten. Tijdens de collecte kwamen de kinderen terug in de zaal en werden de vruchten, volgeschreven met wensen van de kinderen, opgehangen in de boom.

Een deel van deze boom komt in GKv Het Kruispunt te staan en een deel in de NGK aan de Polhaar. Tijdens de dienst werd veel gezongen en dit werd begeleid door verschillende muzikanten en zangers. Onder de collecte klonk het lied ‘Breng ons samen’ van Sela en tot slot werd op speciaal verzoek van een dochter van dominee J.M. Kroes, predikant GKv Dalfsen van 16-10-1932 t/m 31-10-1966, psalm 68:10 (oude berijming) gezongen: ‘Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen’.

Lees ook

Politie heeft winkeldief in Dalfsen na achtervolging te pakken

DALFSEN – In Dalfsen is een winkeldief dinsdagmiddag al snel in zijn kraag gevat. Bij …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.