meevaller ommen verlies slechts 22 miljoen

De gemeente Ommen heeft over vorig jaar 2,2 miljoen euro verlies geleden, maar dat is minder dan het college van burgemeester en wethouders in eerste instantie hadden verwacht. “Dat is 372.000 minder dan in de begroting 2014 rekening was gehouden.” Het voorstel van het college van B&W is om het tekort op de jaarrekening op te vangen door een deel van de algemene reserve in te zetten.

Wethouder Ko Scheele: ”In de begroting van 2014 is al rekening gehouden met tegenvallende resultaten op de grondverkoop. Uit de jaarstukken blijkt dat de gemeente Ommen het jaar 2014 in financieel opzicht beter afsluit dan was voorzien. Daardoor is er ruimte voor een extra voorziening van 1,2 miljoen euro voor de ontwikkeling bedrijvenpark De Rotbrink. Deze voorziening is nodig omdat de verkoop van bedrijfskavels als gevolg van de economische crisis stagneert, net als in heel Nederland het geval is met nieuwe bedrijventerreinen. Uiteindelijk sluit de jaarrekening met een negatief saldo van 2,2 miljoen euro. Dat is 372.000 minder dan in de begroting 2014 rekening was gehouden.”

Het voorstel van het college van B&W is om het tekort op de jaarrekening op te vangen door een deel van de algemene reserve in te zetten. Dit is het weerstandsvermogen van de gemeente en bedoeld om financiële tegenvallers op te vangen. De algemene reserve moet 5 miljoen euro groot zijn. Met het verwerken van het rekeningresultaat over 2014 komt de reserve op dat bedrag.

2014

“Uit het jaarverslag blijkt dat het jaar 2014 voor wat betreft het sociaal beleid in het teken stond van de voorbereidingen op de overheveling van taken op het gebied van werk, inkomen en (jeugd)zorg per 1 januari 2015 van het Rijk naar de gemeente. Ook het armoedebeleid werd versterkt. Vooruitlopend hierop is eind 2014 gestart met het Samen Doen-team als startpunt voor alle vragen van inwoners op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg, of voor hulp bij de zorg voor iemand in de omgeving. Om ontmoeting te stimuleren zijn wijksteunpunten gerealiseerd of versterkt en activiteiten in kernen ontwikkeld. Met de introductie van de Vitaal Vechtdal polis is aanvullende zorg bereikbaar gemaakt voor mensen met een smalle beurs.

Op economisch gebied zijn als onderdeel van de Vrijetijdsagenda Reggedal en het Vechtdal Kompas maar liefst 25 toeristisch-recreatieve projecten uitgevoerd, zoals de aanleg van het fietspad Oosterdijk. Nabij het centrum is als onderdeel van de herinrichting van de Noordelijke Vechtoever een passantenhaven aangelegd. Ook zijn er mooie stappen gezet in de ontwikkeling van het centrum van Ommen.

Sinds 2014 gaat het woonteam met inwoners in gesprek over de woningmarkt en hun specifieke woonwens, zodat de gemeente hierop in kan spelen. In het gebied Haven-West is woningbouw gerealiseerd. Het bestemmingsplan voor de nieuwe woonbuurt De Vlierlanden in Ommen-Oost is in procedure gebracht.

Met de besluiten voor ver- en nieuwbouw van het Vechtdalcollege en de Boslust, is invulling gegeven aan de huisvestingsvragen. Daarnaast zijn in 2014 Peuterwerk, kinderopvang en basisonderwijs beter op elkaar afgestemd.

De invoering van het omgekeerd inzamelen van afval heeft in 2014 geleid tot een flinke daling van de ingezamelde hoeveelheid restafval en een stijging van de ingezamelde hoeveelheid GFT-afval. Hierdoor is het percentage hergebruik van afval in 2014 gestegen naar 67%. Het cleanteam is in 2014 gestart met het opruimen van zwerfafval om de gemeente schoon en netjes te houden. Met de start van het Energieloket 2.0 worden inwoners gestimuleerd om thuis energiebesparende maatregelen te nemen. Ommen behoort in Overijssel al tot de top wat betreft het aantal zonnepanelen.

Jaarverslag

Het college van B&W heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2014 aangeboden aan de gemeenteraad. In het jaarverslag legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2014. De jaarrekening geeft aan op welke manier financiële middelen zijn ingezet en wat het financiële resultaat over 2014 is.

De gemeenteraad bespreekt het jaarverslag en de jaarrekening op 28 mei in de rekeningcommissie en op 4 juni in de gemeenteraadsvergadering.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.