bestuur waterschap groot salland voorgedragen

Hans de Jong (Water Natuurlijk), Henk Oegema (CDA), Ad Nijhuis (VVD) en Jan Oggel (Bedrijfsgebouwd) zijn als kandidaten voorgedragen voor het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland. Zij vormen samen met de dijkgraaf, Herman Dijk, dit bestuur.

De fracties Water Natuurlijk, CDA, VVD en Bedrijfsgebouwd van het Waterschap Groot Salland hebben hun coalitieakkoord ‘Water in de samenleving’ aangeboden aan het algemeen bestuur. In de vergadering van woensdag 13 mei staat onder andere de benoeming van het nieuwe dagelijks bestuur op de agenda.

Het gaat om een relatief korte bestuursperiode tot aan de fusie van het Waterschap Groot Salland met het Waterschap Reest en Wieden. Met ingang van 1 januari 2016 ontstaat het nieuwe Waterschap Drents Overijsselse Delta. Op basis van de verkiezingsuitslag van 18 maart jl., zal daarvoor uit de besturen van de twee waterschappen een nieuw algemeen en dagelijks bestuur worden benoemd.

Het coalitieakkoord ‘Water in de samenleving’ legt de nadruk op continuïteit van beleid en geeft een aantal accenten aan die eveneens bijdragen aan het toekomstige waterschap.

– Het akkoord zet in op bestuurlijke vernieuwing met als resultaat een goede verbinding met de inwoners en bedrijven in het landelijk en stedelijk werkgebied. Door regelmatige interactie, participatie, samenwerking en communicatie met de omgeving verschuift het waterschap steeds meer naar het midden van de samenleving. Daardoor is het waterschap beter in staat om vroegtijdig signalen en wensen op te vangen en waar mogelijk deze mee te nemen bij de werkzaamheden.

– Innovatie en duurzaamheid dienen meer hand in hand te gaan. Dit moet leiden tot oplossingen waarmee kosten kunnen worden bespaard.

– Voor het uitvoeren van de watertaken ontvangt het waterschap inkomsten via belastingheffing bij inwoners, (agrarische)bedrijven en eigenaren van natuurterreinen. Vanwege de maatschappelijke acceptatie is een verantwoorde kostenontwikkeling voor de korte en lange termijn van essentieel belang. De belastingtarieven die vastgesteld worden, zijn transparant en rechtvaardig voor betrokkenen.

– De klimaatverandering leidt er toe dat perioden van droogte en hevige neerslag elkaar in sneller tempo afwisselen. De gevolgen hiervan worden steeds meer merkbaar in de stad en op het platteland. Gezien de brede maatschappelijke impact is hiervoor veel samenwerking nodig. Het waterschap neemt maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te verminderen. Bijvoorbeeld via het beheer en het onderhoud van watergangen en oevers en de aanleg van waterbergingen. In afstemming met diverse samenwerkingspartners wordt bepaald welke inzet en bijdrage het waterschap levert aan thema’s als de Klimaat Actieve Stad en de Zoetwaterwatervoorziening op de hogere zandgronden.

– Recreatief medegebruik van eigendommen van het waterschap zoals werk- en schouwpaden kan rekenen op veel maatschappelijke waardering. Er kunnen meer kansen en mogelijkheden worden benut. Waar mogelijk gaat het gepaard met een stimulans voor de regionale economie. Het waterschap faciliteert in specifieke situaties. Uiteraard houdt het daarbij eventuele risico’s op overlast nauwlettend in de gaten.

De tekst van het coalitieakkoord kun je downloaden op www.wgs.nl/bestuur (verg. 13 mei).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.