Home / archiefcentraal / twee koninklijke onderscheidingen in ommen

twee koninklijke onderscheidingen in ommen

Ellen Rotteveel – de Wilde werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Dirk Hekman werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ellen Rotteveel- de Wilde (22-10-1951)

Verdiensten:

1998 – 2013: Lid Centrale Cliëntenraad RIBW Groep Overijssel

2010 – 2014: Ontwikkeling van diverse (cliënten-)initiatieven

2010 – 2014: Lid van de WMO-raad in Ommen namens GGz-cliënten

Toelichting

Mevrouw Rotteveel is cliënt bij de RIBW Groep Overijssel. Ze is van grote betekenis voor andere GGz-cliënten. Bij alle activiteiten staat mevrouw Rotteveel voor het belang van de cliënten.

Mevrouw Rotteveel is grondlegger van het begrip Partnerschap binnen de RIBW Groep Overijssel. In 1998 heeft ze zich aangemeld voor cliëntenraadswerk. Destijds stond de medezeggenschap nog in de kinderschoenen. Al snel is de Cliëntenraad een volwaardige gesprekspartner geworden van de Raad van Bestuur. Mevrouw Rotteveel richtte een administratief systeem in en hield zich bezig met de boekhouding, is vice-voorzitter geweest van de Centrale Cliëntenraad.

Partnerschap is binnen de RIBW vormgegeven met allerlei werkgroepen. Cliënten denken mee, praten mee, doen mee. En zo ook mevrouw Rotteveel, zij heeft een grote bijdrage geleverd aan circa 11 werkgroepen. Daarnaast ontwikkelde mevrouw Rotteveel veel in verschillende vormen, oa logo’s, activiteitenbemiddeling tussen GGz-cliënten, een bonnenboekje (kortingsbonnen voor maatschappelijke deelname voor GGz-cliënten), maken van een powerpointpresentatie ‘Wij doen mee’ voor voorlichtingsdoeleinden voor gemeenten, gebruikt in heel Overijssel, (her)inrichting van de medezeggenschap.

Naast haar enorme betrokkenheid binnen de RIBW heeft mevrouw Rotteveel deelgenomen als lid in het Ommer Overlegorgaan Gehandicapten (OOG), waar ze aandacht vroeg voor de positie van GGz-cliënten.

Door tv-programma’s als Idols en who’s got talent ontstond het plaatselijke project ‘Zorg got talent’, waar bij medewerkers vanuit de zorg hun talenten op toneel konden laten zien. Zo is het idee ontstaan om een avond te organiseren waarbij cliënten vanuit de GGZ in the spotlight komen te staan: ‘Cliënten met talenten’. Mevrouw Rotteveel heeft meegewerkt aan uitnodigingen voor voorrondes, medewerkers gemotiveerd om cliënten te enthousiasmeren, het programmaboekje, de gastenlijst, contacten met de artiesten en het theater. Dankzij het grote succes is er na 2012 ook een vervolg geweest in 2013.

Momenteel is mevrouw Rotteveel actief in de Wmo-raad in Ommen. Deze raad is een adviesraad voor het College van Burgemeester en Wethouders en adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het beleid en de beleidsuitvoering van de Wmo. Ze woont hiervoor vergaderingen bij bij de wethouder van de gemeente Ommen en komt op voor de belangen van GGz-cliënten.

Het bijzondere aan mevrouw Rotteveel is het feit dat ze zo veel energie steekt in alle zaken die ze oppakt. Telkens laat ze de medemens de wereld bekijken vanuit de ogen van een GGz-cliënt, welke invloed heeft een bepaalde maatregel op een GGz-cliënt.

Mevrouw Rotteveel is een volhouder, ze laat zich het gras niet voor haar voeten wegmaaien en ze bijt zich vast in een onderwerp. Ze is op de hoogte van de zaak en haalt informatie van het internet en stelt haar omgeving ten dienste van haar werk. Ze is vaak beter geïnformeerd dan menigeen.

Haar bijdrage aan de RIBW is veelzijdig, zowel plaatselijk, regionaal als ook provinciaal. Daarmee heeft ze maatschappelijk een belangrijke rol vervuld voor GGz-cliënten in het algemeen en voor cliënten in Overijssel in het bijzonder. Haar werk heeft een emancipatorisch karakter, het draagt bij aan de evenwaardigheid (een woord van mevrouw Rotteveel zelf: “ik ben evenveel waard”) van GGz-cliënten ten opzichte van anderen in Overijssel.

Bovendien betekent het hebben van een psychische beperking geen reden om bij de pakken neer te zitten en van maatschappelijk belang te zijn. Daarmee laat mevrouw Rotteveel het stigma over GGz-cliënten ver achter zich en is ze een voorbeeld voor anderen.

Dirk Hekman (14-07-1939)

Verdiensten:

1997 – 2011: Bestuurslid-Penningmeester Nederlandse Rode Kruis, afdeling Ommen

1974 – heden: Vrijwillige, onbetaalde kerkelijke activiteiten

1971 – 1976: Lid schoolbestuur basisschool Guido de Brès te Ommen

1990 – 2006: Ouderling / Diaken geref. kerk vrijgemaakt

1997 – heden: Collete Rode Kruis afd. Ommen

Toelichting:

De heer Hekman staat bekend als een rustige man, altijd goed gestemd, die nooit nee zegt en niet tegen werk opziet. Hij is een ingetogen persoon en zal nooit veel inhoudelijk over zijn werkzaamheden vertellen of vrijgeven. Hij wil niemand schaden. Hij kan zijn werkzaamheden goed plannen en het loopt daardoor niet vaak mis. Altijd neemt hij de tijd om dingen goed te doen en is daarbij secuur en correct in al zijn werk

Van 1971 – 1976 was de heer Hekman lid van het schoolbestuur basisschool Guido de Brès te Ommen. Zijn zoon weet zich te herinneren dat hij, zoals in die jaren gebruikelijk was, samen met één of twee schoolbestuursleden achter in de klas zat om de lessen bij te wonen.

In de jaren 1997-2011 was de heer Hekman bestuurslid-penningmeester Nederlandse Rode Kruis, afdeling Ommen. Gedurende die periode was hij medeorganisator van de jaarlijkse Rode Kruis collecte. 15 jaar lang heeft de heer Hekman de financiën van de afdeling Ommen beheerd. Al deze jaren heeft hij begrotingen opgesteld, die steeds ingewikkelder werden, waarbij hij zich het ‘computeren’ heeft aangeleerd. Hij vertegenwoordigde de afdeling op diverse vergaderingen zoals de Districts-, Regio- en Landelijke vergaderingen. De heer Hekman beheerde de administratie voor het taakveld Noodhulp (voorheen Colonne) en verstuurde hiervoor nota’s naar de besturen van de evenementen waar de Noodhulp EHBO verleende. De heer Hekman heeft een rol gespeel bij het weer op poten zetten van de Rode Kruiscollecte in Ommen. Nog steeds is hij betrokken bij de organisatie hiervan.

De heer Hekman is vele jaren diaken en ouderling geweest in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Ommen. Aan de hand van ledenlijsten en informatiegidsen uit het kerkelijk archief kon worden vastgesteld dat hij zeker drie perioden van vier jaar als ouderling heeft gediend, van 1990 – 1994, 1996 – 2000, 2002 – 2006. Als gevolg van een splitsing van de kerk op 1 januari 2005 in twee zelfstandige gemeenten zijn de perioden waarin decorandus als diaken, respectievelijk als ouderling diende voor 1990 niet terug gevonden.

Vanaf circa 1974 tot heden verrichte de heer Hekman vrijwillige, onbetaalde kerkelijke activiteiten. Zo is hij tweede scriba, wat vooral inhoudt dat hij er uiterst nauwkeurig zorg voor draagt dat iedere zondag voor de kerkdienst de juiste kanselafkondigingen gedaan worden. Daarnaast is hij lid van de commissie die de ledengegevens bijhoudt en jaarlijks de ledenlijst en een informatieboekje publiceert ten dienste van het gemeenteleven. Veel jaren nog zonder computer! Het gaat in alle gevallen om nauwkeurig typewerk van namen en geboortedata. Verder zorgde hij er voor dat de informatie van de verenigingen voor de informatiegids tijdig werd aangeleverd voor publicatie. Zijn persoonlijke eigenschappen ‘geduld’ en ‘goede planning’ kwamen hem hierbij goed van pas.

Als gevolg van de lange periode (ongeveer 40 jaar) waarin een deel van de genoemde activiteiten zijn verricht, is niet in te schatten hoeveel vrije tijd hierin is gaan zitten, maar het zijn ongetwijfeld heel veel uren geweest. In de kerkelijke archieven worden dergelijke activiteiten helaas niet bijgehouden. Accuratesse en dienstbaarheid zijn eigenschappen die deze bescheiden man sieren.

Ook is de heer Hekman invallend pianist was, bij kerkdiensten in Oldenhaghen, het Zonnehuis, Het Vlierhuis en Clara Feyoena Heem. Hij was in 2002 executeur-testamentair van een oude dame. Daarvoor was hij jaren lang haar vertrouwenspersoon. In voorkomende gevallen reed de heer Hekman ouderen voor onderzoek en bezoek naar het ziekenhuis. Jarenlang heeft de heer Hekman belangeloos belastingaangiftes voor enkele ouderen verzorgd.

Lees ook

Lifeline van Serious Request onthaald in Ommen

OMMEN – De dj’s van 3FM zijn maandag onthaald in Ommen. Ze trekken met hun …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.