wethouder smid werken aan ommen

In de gemeente Ommen staat de komende periode heel vele op stapel. Wethouder Klaas Smid vertelt er over in de tweewekelijkse Wethouders Kijk op het Vechtdal.

‘Met de uitvoering van het programma Ruimte voor de Vecht worden verschillende doelen nagestreefd. Het garanderen van de waterveiligheid. Het geven van een impuls aan recreatie en landbouw. Het realiseren van natuuropgaven. Ook het verbinden van de woonkernen met de rivier is van belang. Binnen Ruimte voor de Vecht wordt samengewerkt door provincie, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bewoners. Ruimte voor de Vecht is een mooi voorbeeld van samenwerking die verschillende doelen met elkaar verbindt. Ook in Ommen zien we de eerste resultaten zichtbaar worden. Onlangs vond de officiële opening van het noordelijk deel van de Vechtoevers plaats. Inmiddels is ook het eerste gedeelte van het wandelgebied langs de Vecht gerealiseerd. De rivier wordt zo veel meer betrokken bij ons centrum. Iets dat we nu al zien doordat veel mensen graag een ommetje nemen over de net aangelegde boulevard langs de Vecht.

De komende maanden gaat verder met de plannen onder de noemer Vecht voor het Centrum. In de zomerperiode moet de vernieuwing van het centrum zichtbaar zijn. Ook hier werken we aan diverse doelen. Voor de inwoners van Ommen als gebied waar het prima toeven is en voor de toeristen om nog meer te kunnen genieten van wat Ommen te bieden heeft. De werkzaamheden gaan overlast geven. Een goede communicatie over wat er wanneer allemaal op de schop gaat is daarom belangrijk en daar gaan we voor zorgen. Via onder meer onze website en in de plaatselijke media en tijdens inloopavonden proberen we u zo goed mogelijk van informatie te voorzien. In de aanloop hiervan heeft een klankbordgroep een belangrijke rol vervuld. Met Vecht voor het Centrum werken we aan de toekomst van onze gemeente als woon- en verblijfsgebied. Het gaat er om onze aantrekkelijkheid te behouden en te versterken.

Daar gaat het ook om bij het uitwerken van een nieuw woongebied: de Vlierlanden. De gemeenteraad heeft het Masterplan Vlierlanden vastgesteld en daarmee de ruimtelijke uitgangspunten vastgesteld. Met potentiële en geïnteresseerde belangstellenden wordt in ontwerpsessies bezien hoe wensen voor dit woongebied in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Want ook dat kan niet voldoende worden benadrukt: de vraag van inwoners en belangstellenden moet centraal staan.

Kortom: de komende tijd staat er veel op stapel. Onder het motto “stilstand is achteruitgang” werken we gezamenlijk aan Ommen.’

Met vriendelijke groeten,

Klaas Smid

Wethouder Gemeente Ommen

Meer foto's