smid de toekomst van het wonen in ommen

De woningmarkt is een belangrijk thema. Zeker ook in Ommen. Inmiddels wordt er gebouwd in het Havengebied en zijn de voorbereidingen voor Vlierlanden in volle gang. Afgelopen week vond een goed bezochte inloopbijeenkomst plaats in het kader van de start van de verkoop van kavels Boerenerven in het plangebied. Tijdens de bijeenkomst kregen bezoekers meer inzicht over wat zij zich onder boerenerven kunnen voorstellen. Ook de plannen in en rond het centrum vragen aandacht. En uiteraard moeten we ook kijken naar de woonbehoefte in het buitengebied.

Daarom wordt nu volop gewerkt aan het opstellen van een nieuwe woonvisie die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Om tot een goede visie te komen is het van belang dat betrokkenen hun inbreng leveren en suggesties. Dit kon onder meer afgelopen vrijdag aan de ‘woondetectives’. Enthousiaste raadsleden lieten zich als een soort ‘detectives’ “voeden” door verschillende organisaties en mensen met hun ideeën over wonen. De nieuwe woonvisie moet de kaders bieden voor het te voeren beleid in de komende jaren op het terrein van wonen. Veel onderwerpen komen aan de orde. Een greep hieruit: Hoe gaan we om met de vergrijzing? Kunnen we jongeren die vertrekken op een later tijdstip weer interesseren voor terugkeer? Voor welke doelgroepen moeten we (laten) bouwen? Welke woningen zijn nodig? Hoe zit het met de betaalbaarheid? Hoe blijven we een goede woongemeente? Welk beleid is nodig voor de toenemende agrarische leegstand door bedrijfsbeëindiging?

Ook de combinatie wonen en zorg in de toekomst is een belangrijk aandachtspunt. Net als het thema duurzaamheid. In de Week van de Duurzaamheid organiseert de gemeente samen met andere organisaties een aantal activiteiten om het belang ervan nog eens extra te onderstrepen. Hierover leest u de komende weken meer op de gemeentelijke pagina in Vechtdal Centraal.

Met vriendelijke groeten,

Klaas Smid

Wethouder gemeente Ommen

Meer foto's