college ommen de rek is er uit

“Bij de start van Mee(r)doen met Ommen in 2013 gingen we ervan uit dat we naast het behalen van de bezuinigingen financiële ruimte zou opleveren van ruim 2 miljoen euro”, vertelt wethouder Ko Scheele. “We moeten constateren dat door de meest recente rijksbezuinigingen dit is teruggelopen tot half miljoen. Het versterkt de noodzaak dat we door moeten gaan met Mee(r)doen met Ommen.”

Scheele: “We hebben de grondexploitaties op orde gebracht en de reserves zijn weer op peil. Hierdoor kunnen we de primaire doelstellingen uit het coalitieprogramma met een sluitende begroting realiseren. We hebben daarbij ook financiële ruimte kunnen creëren voor keuzes die nog moeten worden gemaakt zoals voor de onderwijshuisvesting. Maar de rek is er wel uit. Nieuwe initiatieven betekent dat keuzes moeten worden gemaakt.”

‘Daadkrachtig besturen en Duurzaam in dialoog gaan’; dat is waar het college van de gemeente Ommen deze raadsperiode voor wil gaan staan. Burgemeester Marc-Jan Ahne en de wethouders Klaas Smid en Ko Scheele hebben in het Colleguitvoeringsprogramma aangegeven hoe zij uitvoering gaan geven aan het coalitieprogramma ‘Krachtig de handen ineen’. Uitgangspunten hierbij zijn om het voorzieningenniveau te behouden, de kwetsbaren in de samenleving te ontzien en ruimte te bieden voor noodzakelijke investeringen.

Het college zet in de Meerjarenbegroting uiteen deze uitgangspunten te kunnen realiseren met een sluitende begroting. Ook de komende jaren komt het gemeentebestuur voor lastige keuzes te staan. Het college zet zich in om de raad maatschappelijk goed afgewogen besluiten voor te leggen. Dit wil het college bereiken door de dialoog aan te gaan met de samenleving, het aanbrengen van structuur in het beleid en het opstellen van langetermijnvisies op diverse beleidsterreinen. En ook bij de uitvoering is een intensieve regionale afstemming, een nauwe samenwerking met de samenleving en een daadkrachtig gemeentebestuur noodzakelijk.

Structuur

Burgemeester Marc Jan Ahne: We werken aan gezonde basis voor de toekomst van Ommen. Dit is geen makkelijke opgave in de huidige tijd met bezuinigingen, meer verantwoordelijkheden en dalende inkomsten. De komende periode moet het bestuur keuzes maken om noodzakelijke investeringen mogelijk te maken en het huidige voorzieningenniveau op peil te houden. Het college vindt dat dit kan door meer structuur aan te brengen in het beleid, het opstellen van langetermijnvisies (Wonen, Verkeer, Zorg en herziening van het Ommer Motief) en door de dialoog aan te gaan met de samenleving. Alleen dan kan het college aan de raad maatschappelijk goed afgewogen voorstellen voorleggen.

Wethouder Klaas Smid: Om als gemeentebestuur goed afgewogen besluiten te kunnen nemen is het belangrijk om te weten waar je samen naar toe wilt gaan. Ommen heeft daartoe al een belangrijke stap gemaakt met de vaststelling van het GemeentelijkOmgevingsPlan. Maar we moeten dit verder doorzetten. Dit kan door samen met onze partners, de samenleving en organisaties op grote onderwerpen als wonen, verkeer, zorg en economie een stip aan de horizon te bepalen. We hebben dan een meetlat waar we initiatieven langs kunnen leggen. Dit geeft rust en duidelijkheid. Dit vergt inzet en samenwerking tussen het gemeentebestuur (college en raad), de ambtenaren en de inwoners. De samenwerking vraagt ook om maatwerk. Als overheid moeten we inspelen en aansluiten op de netwerksamenleving die continue in beweging is, maar we willen ook realistisch blijven in onze wensen en verwachtingen in elkaar.

Behandeling

Het Collegeuitvoeringsprogramma, de Meerjarenbegroting en de worden tijdens de

raadsvergaderingen van 6 en 13 november besproken. Tijdens de commissievergadering van 30

oktober kunnen inwoners inspreken op dit onderwerp.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.