zandzakken moeten kermis droog houden

Zandzaken moeten het evenemententerrein waar de Domovo-dagen plaats vinden droog houden. Het water in de Vecht stijgt, waardoor op sommige plekken de uiterwaarden onder water lopen. Dit is het gevolg van hevige regenval in delen van Oost Nederland en in het stroomgebied van de Vecht in Duitsland. Het waterschap attendeert gebruikers van de uiterwaarden erop om de waterstand op de Vecht in de gaten te houden.

Inmiddels heeft het Waterschap Groot Salland de campings en recreatiebedrijven langs de Vecht tussen Zwolle en Ommen gewaarschuwd voor mogelijke wateroverlast. De stuwen bij Vilsteren en Vechterweerd zijn ‘gestreken’ waardoor het water zo snel mogelijk wordt afgevoerd richting Zwarte Water en IJsselmeer.

In Dalfsen neemt de gemeente samen met het waterschap maatregelen om het evenemententerrein langs de Vecht, waar een kermis staat gepland, droog te houden. Hiervoor worden grote zandzakken (big bags) geplaatst.

Naar verwachting zal de hoge waterstand een aantal dagen duren. Dit is sterk afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die vandaag en morgen nog gaat vallen. De ontwikkeling van de waterstanden is te volgen op www.wgs.nl/waterstanden

Meer foto's