christenunie cichoreifabriek niet kopen

De ChristenUnie heeft het voorstel van het college niet gesteund en heeft de aankoop en exploitatie van de Cichoreifabriek ontraden. De ChristenUnie heeft een amendement ingediend waarin ze het college oproept om te onderzoeken of de Ontwikkel Combinatie of een andere externe partij het huidige voorstel van het college met gebruikmaking van de subsidie wil ontwikkelen.

Volgens de partij is de gemeente geen eigen onderneming en is een continuering van financieel gezond beleid volgens het raadsdocument belangrijker. De ChristenUnie vindt de financiële risico’s te hoog en de partij wil dat wordt onderzocht of andere partijen met subsidie van 600.000 euro het voorstel van het college uit willen voeren.

De gemeente is geen onderneming

“Wij zijn van mening dat de gemeente zich moet richten op haar kerntaken en geen ondernemende activiteiten moet ontplooien tenzij dit van groot belang of onafwendbaar is”, laat de partij weten. “Het voor eigen rekening en risico exploiteren van onroerend goed is volop een ondernemingsactiviteit. Naast de meer principiële opvatting dat een gemeente zich moet richten op haar kerntaak vinden wij dat in deze specifieke situatie de gemeente in de toekomst last kan krijgen van het feit dat zij zowel gemeente alsook commercieel vastgoedondernemer is.”

Financieel gezond beleid

“Op basis van de door ons opgestelde berekening, waarin het voorstel van het college wordt vergeleken met het huidige scenario, komen wij tot een negatief effect op de gemeentebegroting over de eerste vijf jaar van een totaalbedrag van 211.500 euro. Dit bedrag bestaat uit minder opbrengsten van 97.500 euro en hogere uitgaven van 113.800 euro; over tien jaar loopt dit op naar 300.000 euro. Wij vinden dit te fors omdat het niet noodzakelijk is en de gemeente al voor grote financiële uitdagingen staat. Daarnaast wordt circa 1 miljoen uit de algemene middelen voor lange tijd vastgelegd. Dit geld is niet beschikbaar en verlaagt de liquiditeitspositie.”

Financiële risico’s[/b]

De risico’s die de gemeente hierbij loopt, zijn in het voorgestelde scenario volgens de ChristenUnie veel hoger, namelijk wel tot 100.000 euro per jaar. “Daarnaast loopt de gemeente een stevig risico op afboeking van het aan te kopen pand bij verkoop in de eerste 10 jaar. Het bijgeleverde taxatierapport laat een fors lagere waarde zien dat waar het pand na investering voor in de boeken staat.”

De ChristenUnie vindt dat onderzocht moet worden of andere partijen met de subsidie van € 600.000 het voorstel van B&W willen uitvoeren. “Het risico dat de subsidie van 600.000 euro verloren dreigt te gaan als de gemeente dit project niet direct of indirect voor haar rekening neemt, zien wij niet. Deze subsidie is ook beschikbaar voor externe partijen. Wij adviseren de gemeente het voorgestelde plan aan te bieden aan een commerciële partij. Volgens ons is het van tweeën een: of een commerciële partij zal op basis van deze 600.000 euro subsidie alles op alles zetten om dit project voor de geldende termijn van ultimo 2018 te realiseren, of het project wordt commercieel inclusief deze subsidie niet reëel gevonden door de markt. Voor de gemeente is dit dan des te meer reden om er als niet-deskundige partij verre van te blijven.”

De partij laat verder weten: “In het door ons vorige week bekrachtigde raadsdocument hebben wij de basis gelegd voor ons beleid van de komende jaren. De ontwikkeling van de Cichoreifabriek is hier niet in opgenomen. Wel zijn er twee grote projecten met financiële gevolgen: de decentralisaties in de zorg en het Kultuurhuus in Nieuwleusen. Wij vinden dat deze projecten prioriteit hebben. Dalfsen heeft met de vernieuwde Trefkoele een forse investering in sport en cultuur ontvangen. Laten wij nu eerst het Kultuurhuus in Nieuwleusen en de decentralisaties dit jaar gaan uitwerken, voordat we nieuwe investeringen en financiële risico’s aangaan.”

Bovendien is er volgens de ChristenUnie geen onderzoek gedaan naar de behoefte. “De Trefkoele heeft een flexibele theaterzaal. Er is geen onderzoek gedaan of er behoefte is aan een tweede theaterzaal en bijbehorende culturele invulling.”

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.