Home / archiefcentraal / afspraken over bollenteelt vastgelegd

afspraken over bollenteelt vastgelegd

De bollensector, de Werkgroep Bollenteelt Hardenberg en de gemeente Hardenberg maken in een convenant afspraken over bollenteelt in de gemeente Hardenberg. Het convenant is vrijdag door de betrokken partijen ondertekend.

In het buitengebied van de gemeente Hardenberg worden op verschillende agrarische percelen bloembollen geteeld. Bij bollenteelt wordt tegen ziekten/plagen gespoten met chemische gewasbeschermingsmiddelen. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Hardenberg in 2013, is besloten om geen spuitvrije zone voor bollenteelt in te stellen.

De Gezondheidsraad gaat de komende jaren nader onderzoek doen en stelt voor de tussenliggende periode een aantal maatregelen voor om mogelijke gezondheidsrisico’s te beperken. De gemeente Hardenberg en de bollensector nemen de aanbevelingen van de Gezondheidsraad ter harte. Daarom maken zij vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek van de Gezondheidsraad zelf afspraken met de Werkgroep Bollenteelt Hardenberg over de manier waarop bollentelers gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. De Werkgroep Bollenteelt Hardenberg komt op voor de belangen van omwonenden van agrarische percelen waar bloembollen worden geteeld.

De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat is ondertekend door de bollensector (LTO Noord afdeling Hardenberg en Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur Kring Noord Nederland), de Werkgroep Bollenteelt Hardenberg en de gemeente Hardenberg. Ook bollentelers die actief zijn in de gemeente Hardenberg ondertekenen het convenant. In het convenant maken de partijen afspraken over veiligheid en de omstandigheden waarin zij gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen.

Zo wordt niet gespoten bij bepaalde weersomstandigheden en wordt naast bepaalde percelen zoals woonpercelen, scholen of campings een teeltvrije zone in acht genomen. Ook worden afspraken gemaakt over de communicatie met de omgeving en de manier waarop klachten worden afgehandeld. Jan Seubring namens LTO/KAVB: “Met het ondertekenen van dit convenant nemen we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. We werken aan een kwalitatief hoogwaardig product. Daar hoort een kwalitatief goede relatie met onze omgeving bij. In dit convenant leggen we vast waar we voor staan en waar men ons op mag aanspreken.”

Henk Fahner namens de Werkgroep Bollenteelt Hardenberg: “Het tekenen van dit convenant door telers, de Werkgroep Bollenteelt Hardenberg (namens de omwonenden) en de gemeente Hardenberg is een primeur in Nederland. Wij beschouwen dit als een doorbraak, een eerste stap in de richting van de bescherming van natuur en omwonenden tegen de mogelijk schadelijke gevolgen van de bollenteelt. Wij blijven ons als werkgroep, naar wij hopen samen met de telers en de gemeente, inzetten voor een milieu en mensvriendelijker teelt.”

Wethouder Douwe Prinsse van de gemeente Hardenberg: “We hebben ons de afgelopen periode ingespannen om te komen tot dit convenant. Ik ben blij dat de sector en de Werkgroep Bollenteelt Hardenberg de handschoen hebben opgepakt en we tot heldere afspraken zijn gekomen over een adequate bescherming van de omgeving, zonder dat we dit in de regelgeving hoeven vast te leggen. We geven hiermee op een lokale manier invulling aan de aanbevelingen die de Gezondheidsraad heeft gedaan. Dit geeft vertrouwen richting alle betrokkenen.”

Het convenant is op vrijdag 23 mei 2014 ondertekend en heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Na

afloop van het eerste en tweede jaar worden de afspraken geëvalueerd.

Lees ook

VVD wil einde aan overlast op Vechtdallijn

OMMEN – Intimidatie, spugen, geweld en ander ongewenst gedrag. Al jaren is het schering en …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.