politiek van hier lpo

Het tafelzilver van Ommen

Voor de LPO zijn natuur, recreatie & toerisme en de agrarische sector de pijlers die Ommen aantrekkelijk maken om te wonen en te werken. En niet te vergeten deze sectoren dragen voor een belangrijk deel bij aan de economie van Ommen.

De LPO heeft er helaas al vaker over bericht: de financiële situatie van de gemeente Ommen is afgelopen vier jaren dramatisch verslechterd. Megaverliezen bij de grote projecten en verlieslatende begrotingen, ook voor de komende jaren. Er is zelfs al geen geld meer voor openbare toiletten in het centrum.

Maar de centrale vraag is: hoe ga je als gemeente het tij keren? Voor de LPO is dat duidelijk: de tering naar de nering zetten en een goed bestuur. Dat is geen gemakkelijke opgave en kan soms tot pijnlijke beslissingen leiden.

Er zijn natuurlijk ook andere methoden om aan geld te komen als Gemeente. Je verhoogt eenvoudig weg de contributies, de lokale tarieven en / of de belasting voor de toeristen. We hebben inmiddels wel ingezien dat daar de rek ook uit is.

Een andere weg is het verkopen van de gemeentelijke bezittingen, het tafelzilver van Ommen. Onder leiding van wethouder Lagas is getracht om de bossen van Ommen in de verkoop te doen. Gelukkig is onder druk van de publieke opinie en de LPO daar maar weer snel van afgezien.

Het zwembad Olde Vechte is nu in het vizier. De LPO wil het pas gerestaureerde buitenbad zeker open houden. Het zwembad is een belangrijke toeristische voorziening maar ook van belang voor de eigen inwoners. Uiteraard staat de LPO open voor andere vormen van beheer en exploitatie. Maar deze parel langs de Vecht mag niet opgeofferd worden voor een korte termijn gewin. Voor de LPO is alles bespreekbaar maar wel onder de voorwaarden dat het zwembad blijft en de veiligheid van de bezoekers gewaarborgd wordt, nu maar ook in de toekomst.

Een ander punt waar de LPO graag verbetering in wil brengen is de dienstverlening. Tijdens onze inloopuurtjes en de mailberichten die wij krijgen, worden we regelmatig geconfronteerd met voorbeelden waaruit blijkt dat de Gemeente niet of laat reageert op vragen van inwoners. De LPO vindt dat de burger recht heeft op een tijdige beantwoording van een verzoek, klacht of bezwaar. Het kan niet zo zijn dat de gemeente het er maar op aan laat aankomen tot bij de rechter aan toe. Om vervolgens snel te schikken. Zonde van de energie, kosten en frustraties.

Als lokale partij willen ons met hart en ziel inzetten voor een mooi en leefbaar Ommen.

Leo Bongers

Fractievoorzitter Lokale Partij Ommen

Meer foto's