Home / archiefcentraal / pb veiligheid rechterensedijk belangrijkst

pb veiligheid rechterensedijk belangrijkst

“Plaatselijk Belang Hessum-Venneberg-Rechteren blijft bij het standpunt dat bij het kiezen van een oplossing voor de verkeersproblematiek op de Rechterensedijk de criteria doorstroming, veiligheid en landschappelijke waarden het zwaarst moeten wegen. Dat kan zonder bomenkap, het kan met bomenkap.” Dat schrijft Dick Waterham, voorzitter van Plaatselijk Belang in een open brief aan de gemeenteraad van Dalfsen.

‘De keuze voor de oplossing van de verkeersproblematiek op de Rechterensedijk zorgt voor opwinding in het anders zo rustige Dalfsen. Velen roeren zich en de emotie rond bomenkap loopt hoog op. Plaatselijk Belang Hessum-Vennenberg-Rechteren heeft niet de behoefte die commotie aan te wakkeren. Wij vinden wél dat we als direct belanghebbenden ons geluid (opnieuw) moeten laten horen. We doen dat en beginnen met een schets van wat voorafging.

Op uw uitnodiging heeft Plaatselijk Belang Hessum-Vennenberg-Rechteren in 2011/2012 meegedaan in de klankbordgroep Rechterensedijk. Een klankbordgroep waarin een veelheid aan belangengroeperingen was vertegenwoordigd. De belangrijkste vraag die de klankbordgroep kreeg voorgelegd, was welke afwegingscriteria het zwaarst zouden moeten wegen bij het beoordelen van de diverse varianten voor de oplossing van de verkeersproblematiek op de Rechterensedijk. Ons Plaatselijk Belang oordeelde toen dat de criteria ontsluiting(=doorstroming) en veiligheid het zwaarst moeten wegen, gevolgd door landschappelijke waarde.

Het College van B&W doet vervolgens in najaar 2012 een voorstel, vooral gericht op veiligheid. Het belang van de doorstroming wordt doorgeschoven naar later. Per brief van 11 oktober 2012 laten wij u weten dat naar ons oordeel het Collegevoorstel een verslechtering van de doorstroming betekent en wij vragen u de voorstellen te heroverwegen. De Gemeenteraad splitst het Collegevoorstel in tweeën; het gedeelte kasteel-bocht kan direct op titel van veiligheid worden aangepakt en voor het gedeelte bocht-station kiest de Raad voor de oplossing van een extra rijbaan en draagt het College op om die variant nader uit te werken.

Het oorspronkelijke Collegevoorstel blijkt een taai leven te leiden. Alsof het een duikelaartje betreft komt het opnieuw boven en de keuze van de Raad voor een extra rijbaan wordt ter zijde geschoven. De voordelen zouden niet opwegen tegen de nadelen. De details van die afweging komen niet naar buiten en dat maakt nieuwsgierig.

In december 2013 besluit de Raad opnieuw het Collegevoorstel niet te volgen en kiest voor rijbaanverbreding door bomenkap. Een besluit dat zoveel commotie oproept dat in januari dit jaar wordt besloten de bevolking te vragen of dat besluit moet worden heroverwogen. Een volksraadpleging over bomenkap.

Ging het eigenlijk niet over de oplossing van verkeersproblemen?

Het Gemeentebestuur van Dalfsen heeft het zichzelf met de Rechterensedijk niet gemakkelijk gemaakt. En dat terwijl in het verleden toch een duidelijk strategisch beleid over de verkeersafwikkeling in onze gemeente is geformuleerd. Voor het verkeer van binnen de gemeente naar buiten en van buiten de gemeente naar binnen zouden we ons vooral richten op het ons omringende wegennet. N35, N34, N48, N77 en ook de A28 zijn in beeld.

Voor het verkeer binnen onze gemeente vonden we dat de grote kernen met 80km wegen met elkaar verbonden moeten zijn. Nieuwleusen-Dalfsen en Lemelerveld-Dalfsen. Verder gelden er binnen de bebouwde kommen de 50km en de 30km grenzen en zijn er voor buiten de bebouwde kommen de 60km ontsluitingswegen.

Op dat strategische beleid is voor het traject Lemelerveld-Dalfsen sluipenderwijs ingeleverd.

Plaatselijk Belang Hessum-Vennenberg-Rechteren kan goed leven met een Rechterensedijk waar geen 80km, maar 60km mag worden gereden. Maar dan wél rijden en niet stilstaan door de noodzaak om bij elke tegenligger van formaat tussen de bomenrij te duiken.

Het Collegevoorstel met het versmallen van de rijstrook en het aanleggen van passeerstroken (ook bomenkap!) roept bij ons beelden op van vrachtwagens die van twee kanten het passeerhaventje hebben gemist en vervolgens geen kant op kunnen. Files op de Rechterensedijk?

Plaatselijk Belang Hessum-Venneberg-Rechteren blijft bij het standpunt dat bij het kiezen van een oplossing voor de verkeersproblematiek op de Rechterensedijk de criteria doorstroming, veiligheid en landschappelijke waarden het zwaarst moeten wegen. Dat kan zonder bomenkap, het kan met bomenkap.

Met de uitkomst van de volksraadpleging kan de nieuw gekozen Gemeenteraad opnieuw aan de slag met de besluitvorming over de Rechterensedijk.

Wij hechten aan onze argumentatie en zien uit naar een verstandig besluit.

Namens Plaatselijk Belang Hessum-Vennenberg-Rechteren

D.J.Waterham, voorzitter

Lees ook

Statenlid Claudi Groot Koerkamp (GroenLinks) uit Wijhe stapt op

WIJHE – Statenlid Claudi Groot Koerkamp van GroenLinks heeft besloten te stoppen met haar werk …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.