Home / archiefcentraal / politiek van hier pvda

politiek van hier pvda

Dat heb ik ook in mijn eerdere bijdrage toegelicht; handelen vanuit de gedachte dat eigen verantwoordelijkheid van mensen voorop staat. En daar waar dat echt niet meer lukt, moet er een voorziening zijn. werken aan een samenleving waar je je persoonlijk kunt ontplooien met vrije toegang tot kennis en informatie. Waar veiligheid een gegeven is en vrijheid (in denken en doen) een vanzelfsprekendheid.

Maar die gedachte moet je dan vertalen naar concreet handelen voor de komende vier jaar. Waar ga je je op toeleggen. De sleutelwoorden zijn dan: duurzaam(heid), sociaal, actief voor werk en inkomen, zorgzaam, kansen voor jongeren en een eerlijke verdeling van de (publieke) ruimte

In alle onderdelen van het programma staat duurzaamheid centraal. Duurzaam wanneer het gaat om energiebehoefte, maar ook duurzaam in de kwaliteit van het besturen. Duurzaam in de zorg voor mensen zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien en naar vermogen deel kunnen nemen aan de maatschappij. De PvdA zal zich volledig inzetten voor mensen die zijn aangewezen op zorg of een uitkering. Investeren in jongeren heeft ook te maken met duurzaamheid. De jeugd van nu vormt het bestuur van later. Daarom wil de PvdA jongeren betrekken bij het bestuur en hen bij verschillende projecten laten meebeslissen, inclusief de besteding van het bijbehorende geld.

Het eerlijk omgaan met de openbare ruimte heeft ook met duurzaamheid van doen. Het karakter van Dalfsen als plattelandsgemeente met een rijke natuur is een kwaliteit die gekoesterd moet worden. Elke ingreep moet worden getoetst aan de vraag: ‘Hoe zullen de mensen die na ons komen oordelen over ons ruimtelijk beleid?’ Waar mogelijk ondersteunen we de burger initiatieven zoals: Synergie Nieuwleusen, Duurzaam Lemelerveld en Duurzaam Hoonhorst.

Sociale rechtvaardigheid is als vanouds één van de redenen van bestaan voor de Partij van de Arbeid. Dat betekent dat PvdA raadsleden er voor zullen ijveren dat gemeentelijke taken voor zorg, bijstand en welzijn optimaal en ruimhartig worden uitgevoerd. De PvdA wil bureaucratie en bevoogding in deze sector wegwerken opdat mensen die aanspraak maken op deze zorg zelfstandig keuzes kunnen maken in het belang van hun welzijn. De PvdA gelooft niet zonder meer in de louterende werking van de markt: De overheid zal te allen tijde gedegen toezicht moeten kunnen houden en corrigeren waar dat nodig is.

De visie van de PvdA op werk, participatie en activering houdt nauw verband met de sociale inzichten van de partij. De afgelopen jaren zijn er grote veranderingen doorgevoerd in de Wet Inkomen en Arbeid, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Sociale werkvoorzieningen (WSW), de Wet Inburgering en de participatiewet. Daarmee heeft de gemeente een breed instrumentarium verworven waarmee een goeddeels autonoom beleid kan worden gevoerd. De PvdA van Dalfsen heeft op dit terrein geen van haar ambities verloren. Niets staat de gemeente in de weg om te werken onder het motto: ‘Iedereen doet (al) mee’. De PvdA heeft de ambitie om Dalfsen koploper te maken op sociaal gebied waardoor de gemeente zich positief onderscheidt.

In maart volgend jaar mag u uw stem uitbrengen. Hopelijk spreekt het bovenstaande u aan en stelt u ons in de gelegenheid om deze ambitie waar te maken in onze gemeente.

Johan Wiltvank

Fractievoorzitter Partij van de Arbeid gemeente Dalfsen

www.dalfsen.pvda.nl

Lees ook

VVD wil einde aan overlast op Vechtdallijn

OMMEN – Intimidatie, spugen, geweld en ander ongewenst gedrag. Al jaren is het schering en …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.