Home / archiefcentraal / ingezonden einde aan woongroep 55

ingezonden einde aan woongroep 55

De vereniging is nu in liquidatie. Wanneer alle verplichtingen zijn afgehandeld zal de gemeente Dalfsen geen door eigen inwoners geïnitieerde woongroep meer hebben. En dat is niet alleen jammer, maar ook wrang in deze tijd waarin de ‘participatiemaatschappij’ alom aandacht krijgt.

Toch gek, want toen de initiatiefgroep in maart 2005 de allereerste bijeenkomst voor belangstellenden organiseerde was de toestroom van geïnteresseerden enorm. Binnen de kortste tijd waren er meer dan tachtig serieuze aanmeldingen. Een jaar later bestond er een bloeiende vereniging met enthousiaste leden die regelmatig activiteiten ondernamen. Vanaf het prille begin werd er contact onderhouden met de gemeente en de provincie, met gelijkgestemde woongroepen elders, ter zake kundigen, een woningstichting en met de pers. Alle seinen stonden op groen, leek het toen. En toch liep het mis.

De doelstellingen

Terugkijkend is het niet moeilijk een aantal oorzaken voor het mislukken te vinden. De wensen van de woongroep waren behoorlijk ingewikkeld: de bouw van minstens vijfentwintig koop- en (sociale) huurwoningen en – appartementen. Die moesten mens- en milieuvriendelijk worden gebouwd (destijds een meer gehoorde formulering, maar nog nauwelijks toegepast). Er moest speels, aantrekkelijk en levensloopbestendig worden gebouwd, met diverse ruimtes voor groepsactiviteiten. De aanstaande bewoners moesten flexibel zijn, nabuurschap praktiseren en uit diverse maatschappelijke kringen komen. De keuze ging uit naar een voldoende ruime plek, in of dicht bij het dorp.

Verrast door de overweldigende belangstelling bij de start, moest er snel een vereniging worden opgericht met een bestuur, spelregels en activiteiten die de onderlinge band konden versterken. Twijfels zoals de mogelijkheid het eigen huis kwijt te raken wanneer het zover was, moesten adequaat worden besproken en behandeld. En er moest aantoonbaar iets bereikt worden. Alles bij elkaar een haast professionele opdracht. Voor welwillende maar in aanvang weinig ter zake kundige deelnemers misschien wel te hoog gegrepen.

Betrokkenen

Een onverwacht groot aantal instanties en personen bleek betrokken te zijn bij het plan. Instanties zonder ervaring met een dergelijk vooruitstrevend project, maar wel met allemaal hun eigen idee over hoe zoiets tot stand zou moeten komen.

Zo waren daar de vereniging met haar individuele leden, de provincie, de wethouders voor wonen en voor sociale zaken, diverse ambtenaren, de gemeenteraad, om- en aanwonenden, de Dalfser burgerij, projectbureaus, een architect en de woningstichting. In de jaren van ontwikkeling en besluitvorming kreeg ook nog eens de gemeenteraad een andere samenstelling en kwamen er nieuwe wethouders.

Valkuilen en tegenslagen

Triest en niet terecht was het op niets gebaseerde verhaal, dat nu en dan in het dorp de kop opstak: “ de woongroep elitair zou zijn, of sektarisch”. Zulke aantijgingen werden nooit rechtstreeks geplaatst en waren hardnekkig. Zonder afzender kon men zich er niet tegen verzetten, ook al werd nog zo nadrukkelijk gesteld dat iedereen welkom was.

Nog lastiger was het omgaan met de grondtoezeggingen van de gemeente. Zonder aanduiding/ toewijzing van een perceel kon geen architect aan de slag en kon ook niet praktisch worden nagedacht over het plan. Met andere woorden: bouwgrond verkrijgen was de eerste noodzaak.

Uiteindelijk bleken de aanbiedingen die in de gesprekken door de gemeente genoemd werden geen toezeggingen, maar slechts suggesties te zijn! Eén positief geluid was er: de provincie, die heel veel ziet in burgerinitiatieven, gaf de woongroep een startsubsidie om dit CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) van de grond te tillen. Elders in de provincie zijn vergelijkbare projecten wel geslaagd. Wanneer collectief door particulieren wordt gebouwd, kan er veel beter op de wensen van de bewoners worden ingegaan. Er hoeft dan niet standaard te worden gebouwd en de prijs kan lager uitvallen. Het idee van de dalfser woongroep leende zich perfect voor een CPO-project.

Als een aantal personen besluit om dicht bij elkaar te gaan wonen, samen enkele ruimten te gebruiken (kantine, computerruimte, fietsenstalling enz.) en elkaar vriendschap en steun te bieden indien nodig of gewenst, spreken we van een woongroep

Bouwkavel

Al heel in het begin werd de woongroep een stuk grond beloofd dat aan alle eisen voldeed. Vlakbij de kern van het dorp op Vechtvliet-West. De gemeente hield echter wel een slag om de arm. Welk gedeelte van dit grote terrein het dan zou worden, was minder belangrijk.

Na jaren voorbereiding was het de nog maar net geïnstalleerde gemeenteraad die het plan tot bebouwing van dit perceel afschoot. Daarin werd men gesterkt door aanwonenden, die zorgden voor een krachtige negatieve reactie richting dorpsbestuur. Ook werd een negatief advies uitgebracht door de vaste adviseurs van een stedenbouwkundig bureau. Dit tot grote teleurstelling van de betrokken wethouder en van de woongroep.

Na deze tegenvaller werd verscheidene keren een steeds te klein perceel aangeboden. De gemeente hanteert als norm: per ha 18 woningen. De woongroep ging uit van 25 of meer woningen en had dus minimaal 1 ha nodig. Uiteindelijk kon recent worden deelgenomen aan een project dat nog volledig ontwikkeld moet worden. Dit perceel ligt achter Gerner Marke, in het plan Oosterdalfsersteeg. Een prachtig plan met veel aandacht voor het milieu. Maar wel ver verwijderd van de dorpskern. Begin 2013 bleek echter dat door de crisis op de woningmarkt ook dit project aanzienlijke vertraging zal gaan oplopen.

Uiteindelijk is er in of dicht bij het dorp geen geschikte locatie meer te vinden. Binnen de vereniging is het oorspronkelijk enthousiasme na zoveel jaren wachten op een stuk bouwgrond voor de woongroep dermate geluwd dat de leden onlangs unaniem tot opheffing besloten.

Jammer voor Dalfsen en de Dalfsenaren

Zeker in deze tijd van burgerparticipatie is dit een gemiste kans. Zowel voor de gemeente die er trots op had kunnen zijn voorop te lopen in een project waarvoor een groep bewoners erg veel werk heeft verzet, als voor de leden van de 55+ woongroep, die nu noodgedwongen blijven zitten in hun vaak te groot geworden woningen. Een belangrijke reden waarom de doorstroming in het fraaie dorp aan de rivier stagneert. Het is ook een teleurstelling voor alle toekomstige bewoners die deze in het hele land populaire woonvorm nu niet kunnen vinden in hun eigen dorp.

Natuurlijk is het vooral jammer voor al die leden die bleven toewerken naar een leefomgeving die meer aangepast en aantrekkelijk blijkt te zijn. Die leden blijven overigens in een andere vorm hun in de loop der jaren opgebouwde vriendschappen voortzetten, want zij hebben ervaren hoeveel voldoening dat kan geven. Mochten er nog enthousiaste mensen zijn die het opnieuw willen gaan proberen…. De 55+ woongroep in liquidatie heeft veel ervaring.

Belofte

Toen het bestuur wethouder Agricola meedeelde dat de 55+woongroep ten gevolge van de uitzichtloze situatie zou worden opgeheven, beloofde hij om niet alleen als wethouder van Dalfsen, maar óók in bovengemeentelijk verband zich te gaan inzetten voor betaalbare huurwoningen en huurappartementen voor bovenmodalen. Want hieraan is een schreeuwend gebrek.

Wie per huishouden net iets meer te besteden heeft dan 34.229,00 euro komt helaas niet in aanmerking voor een huurwoning van een woningstichting. Die zal wanneer thuis blijven wonen in de te grote woning niet meer wenselijk of mogelijk is, op de vrije markt aangewezen zijn. En die vraagt aanmerkelijk hogere huur. En nu maar wachten wat de overheid voor deze maatschappelijke groepering gaat doen. Wie weet gaat de woongroep toch nog iets moois bereiken!?

Pien Oudenhuijzen

Secretaris 55+ Woongroep Dalfsen

Lees ook

Politie heeft winkeldief in Dalfsen na achtervolging te pakken

DALFSEN – In Dalfsen is een winkeldief dinsdagmiddag al snel in zijn kraag gevat. Bij …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.