Home / archiefcentraal / crisis gaat niet voorbij aan dalfsen

crisis gaat niet voorbij aan dalfsen

De jaarrekening 2012 is gesloten met een voordelig saldo van 920.000 euro, terwijl bij de najaarsnota in oktober 2012 nog werd nog uitgegaan van een overschot van 958.000. “Het iets lagere overschot is vooral ontstaan door hogere incidentele rijksbijdragen in de algemene uitkering gemeentefonds en de Wet Werk en Bijstand,” laat wethouder van financiën Evert Goldsteen weten. “Maar ook hebben er afwaarderingen in de grondexploitatie plaatsgevonden. Ook is in de jaarrekening te zien dat veel zaken uit de programmabegroting van 2012 zijn gerealiseerd. We hebben bijvoorbeeld resultaten geboekt op het gebied van professionalisering van de dienstverlening van de gemeente richting de burger.”

De voorjaarsnota 2013 sluit met een financieel tekort van circa 1 miljoen structureel vanaf 2015. In die nota ligt de nadruk op het in beeld brengen van beleidsmatige ontwikkelingen en het maken van meer ‘strategische keuzes’. Dalfsen heeft zes prioriteiten geformuleerd. Zo moet het sociale domein opnieuw ingericht worden, wat inhoudt dat de decentralisaties vanuit de Rijksoverheid doorgevoerd moeten worden. Daarnaast wil Dalfsen de begroting voor de komende jaren sluitend krijgen. Ook wil de gemeente inspelen op de demografische ontwikkelingen en verder werken aan verbetering of het in stand houden van duurzaamheid, de leefbaarheid van de kernen en de samenwerking met de regio. “De conclusie is dat het college goed op koers ligt om de beoogde prestaties ook dit jaar te realiseren.”

Andere tijden

De gemeenteraad die in maart 2014 het stokje gaat overnemen, zal niet meer de reservepositie aantreffen die de huidige raad in 2010 voor zich zag. “Het is inmiddels duidelijk geworden dat de economische crisis niet aan Dalfsen voorbij gaat. Er staan ons financiële opgaven te wachten. Uit de voorjaarsnota blijkt dat we vanaf 2015 circa 1 miljoen euro structureel tekort gaan komen. Dit wordt vooral veroorzaakt door forse kortingen op het gemeentefonds van 900.000 euro en 70.000 euro voor extra uitgaven voor uitkeringen met betrekking tot de Wet Werk en Bijstand.

De economische crisis betekent voor Dalfsen concreet dat grondverkopen voor bouw van woningen en bedrijven stagneren. Op basis van de begrotings- en verantwoordingsvoorschriften is in totaal voor enkele miljoenen afgewaardeerd op de bouwgronden. De gevolgen daarvan zijn grotendeels binnen de reserves voor de grondexploitaties opgevangen. “Onzekerheden zijn nog de financiële uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds, de extra maatregelen die het kabinet na de zomer gaat nemen om in 2014 het begrotingstekort onder de drie procent te houden en de gevolgen van de decentralisaties op het gebied van onder meer arbeidsparticipatie en langdurige zorg en jeugdzorg.”

Op maandag 17 en donderdag 20 juni bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening en de voorjaarsnota.

Lees ook

Statenlid Claudi Groot Koerkamp (GroenLinks) uit Wijhe stapt op

WIJHE – Statenlid Claudi Groot Koerkamp van GroenLinks heeft besloten te stoppen met haar werk …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.