kunstwerk met oortjes voor gerner marke

De opdracht voor het kunstwerk in de Gerner Marke was onder meer dat het thema verbinding verwerkt moest zijn. Ook moest het kunstwerk prominent zichtbaar zijn vanaf de rondweg en een meerwaarde bieden voor de wijk en het dorp. Het kunstwerk van Groenewoud en Buij heeft dit volgens de commissies allemaal in zich.

Het ontwerp van het kunstenaarsduo moet nog definitief vorm krijgen, maar gaat uit van een inzameling van keramiek van inwoners van Dalfsen. Iedereen kan, na oproep van de kunstenaars, serviesgoed, bestaande uit kopjes, mokken en kannen inleveren. Naar aanleiding van deze inzameling worden drie oortjes uitgekozen die als levensgroot beeld worden uitgewerkt en in een cirkel worden geplaatst op de groenstrook die de wijk Gerner Marke scheidt van de rondweg. De oren worden zo neergezet dat ze een denkbeeldige drinkbeker omringen. Men kan er op plaatsnemen. Het moet zowel letterlijk als figuurlijk een ontmoetingsplaats en een ‘rustpunt in de tijd’ vormen.

Op 24 juni wordt het voorgestelde kunstwerk voor de Gerner Marke besproken in de gemeenteraad. Naar verwachting wordt het kunstwerk aan het eind van dit jaar geplaatst. Aanvankelijk was 100.000 euro voor dit kunstwerk gereserveerd, maar het gemeentebestuur stelt voor om dat bedrag te verlagen tot 55.000 euro. Het wordt betaald uit de reserves voor kunst en cultuur.