uit het gemeentehuis vrijwilligers

Als college gaan wij met enige regelmaat op bedrijfsbezoek. Deze “uitstapjes” zijn voor ons bijzonder waardevol. Een kijkje achter de schermen bij bedrijven, verenigingen of instellingen brengt ons dikwijls tot verrassende nieuwe inzichten.

En het is ook goed om een bevestiging te krijgen van iets waar je al van op de hoogte bent.

Zo is het een bekend feit dat er ontzettend veel vrijwilligers zijn in de zorg. Tijdens ons meest recente bezoek, dit keer aan Brugstede in Lemelerveld, kregen wij dan ook te horen dat het geheel mede draaiende wordt gehouden dankzij de vele vrijwilligers. Maar liefst 70 vrijwilligers zijn er daar actief en met name dat aantal heeft mij positief verrast.

Niet alleen in de zorg maar ook op vele andere maatschappelijke terreinen bewijzen zij hun waarde.

Zonder de belangeloze inzet van vrijwilligers is het voor veel zorginstellingen, sportverenigingen, buurthuizen en vele andere organisaties onmogelijk om hun belangrijke maatschappelijke functie goed te kunnen uitoefenen. Soms zichtbaar, maar vaker nog als stille kracht op de achtergrond dragen zij bij aan een sociale en betrokken samenleving.

Vrijwilligerswerk verdient wat mij betreft een hoger aanzien en we mogen best wat vaker zeggen hoeveel waardering wij voor dit werk hebben en hoe belangrijk vrijwilligers zijn.

In Nederland zijn ruim 5.5 miljoen vrijwilligers actief, zo’n 44% van alle volwassen landgenoten.

Daarmee staat Nederland internationaal aan de top. Jammer dat daar zo weinig melding van wordt gemaakt want het is toch iets om trots op te zijn. Het CPB zou in haar rapporten maar eens moeten berekenen wat hiervan de economische waarde is. In de gemeente Dalfsen is het besef aanwezig dat het vrijwilligerswerk ondersteund en gestimuleerd moet worden.

Bent u op zoek naar vrijwilligers of zoekt u vrijwilligerswerk dan is het misschien zinvol om eens bij het vrijwilligerspunt te gaan kijken. (www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl). Men ervaart daar dat de “nieuwe” vrijwilliger andere behoeften heeft en vaak op zoek is naar flexibel vrijwilligerswerk. Korte klussen, afgebakende taken, of werk dat qua tijdsbesteding flexibel in te vullen is. De vrijwilliger van morgen ziet er mogelijk totaal anders uit dan die van vandaag.

Maar in beide gevallen zijn ze van onschatbare waarde.

Maurits von Martels

Wethouder gemeente Dalfsen

m.vonmartels@dalfsen.nl

twitter: @mvonmartels