column arno van dijk krimp zonder kramp

Door krimp in onze regio moeten we sneller op zoek naar nieuw evenwicht tussen verbindingen en voorzieningen. Het zou goed zijn als we daarbij het belang van een nabije overheid in fysieke zin wat relativeren. Want hoe ver is ver nu eigenlijk? En: hoe vaak moet u daar zijn?

Dorpshuizen, scholen en sportvelden zijn voor ons dagelijks leven van groter belang dan gemeentehuizen. Als we de schaal van provincies een stuk kleiner in plaats van groter maken dan ontstaat een prachtige maat voor regiogemeenten. Zo komt er meer ruimte voor opkomende samenredzaamheid in dorpen. Met respect voor de verschillen tussen de kernen. Waarschijnlijk stuit deze oplossing voor bestuurlijke drukte op meer psychologische dan praktische bezwaren. Het zijn echter niet de symptomen van krimp die we moeten bestrijden, maar onze eigen mentaliteit.

Dat we zo bekrompen denken over afstanden, ligt niet alleen aan de kleine oppervlakte van ons land. Het wordt versterkt door de bestuurlijke organisatie. Het Huis van Thorbecke (rijk, provincies, gemeenten) voldeed prima gedurende anderhalve eeuw. Het aantal van 400 gemeenten past niet meer bij deze tijd. Mensen verplaatsen zich voor hun werk, sociale contacten en vrijetijdsbesteding immers in een groter gebied: de regio.

Bestuurlijke vraagstukken spelen vooral op regionale schaal. Krimp is daarvan een sprekend bewijs: of een gebied krimpt, hangt voor een groot deel af van ontwikkelingen elders. Afstemming en samenwerking zijn dus hard nodig. Op papier onderschrijven bestuurders het belang van die coördinatie.

In de praktijk vallen de resultaten van die regie in de regio tegen. Als het erop aankomt, kijken lokale bestuurders toch vooral naar hun eigen kerktoren.

Krimp dwingt ons om echte keuzes te maken. Waar gaan we bouwen, welke wegen worden opgewaardeerd, waar komt welke voorziening? Regionale samenwerkingsvormen gaan ons onvoldoende helpen om verantwoord te besluiten. Door provincies en gemeenten te vervangen door regiogemeenten geven we gemeenschappen de ruimte die ze verdienen. Bovendien: een gekrompen, regionale overheid kost ons minder belastinggeld, levert duidelijkheid en verlost ons van de krampachtigheid.

Arno van Dijk