boslustschool laat zich horen en zien

Tijdens de informatieavond voor de gemeenteraad op donderdag 7 maart gaf wethouder Scheele zijn visie op de totale onderwijshuisvesting binnen de gemeente Ommen. Ook kon elk bestuur de eigen visie hierop uiteenzetten. Vanuit het Kind-plein werd de visie op een brede school weergegeven en de directeur van het Vechtdal College pleitte voor renovatie en uitbreiding van het Vechtdal College.

Het bestuur van het Speciaal onderwijs pleitte voor doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting voor hun scholen, waaronder de Boslust.

Dit bestuur had in 2012 een verzoek ingediend de huisvestingsmiddelen te door decentraliseren. Dit betekent dat de Rijksinkomsten van 500.000 euro per jaar naar het schoolbestuur gaan in plaats van naar de gemeente Ommen. Op deze manier zou het schoolbestuur haar eigen huisvestingsplan kunnen maken, zonder afhankelijk te zijn van de gemeente Ommen. “De Rijksinkomsten bij de gemeente Ommen zijn in de afgelopen jaren bij lange na, niet geïnvesteerd in het onderwijs,” aldus directeur Alex Grolleman.

De gemeente en het schoolbestuur startten samen een onderzoek, waarvan de helder was. Indien het schoolbestuur de financiële risico’s durft te nemen, is er geen belemmering voor doordecentralisatie. Het college van B&W gaf echter eind vorig jaar aan om financiële redenen deze decentralisatie niet te willen uitvoeren.

“Nu leek het erop dat de Boslust voor de zoveelste keer aan de zijkant zou worden gezet. Daarom was een korte oproep naar het personeel van voldoende om met veel personeelsleden van de school naar het gemeentehuis te gaan.” De aanwezigheid van de Boslust-mensen dan ook niet onopgemerkt. Gekleed in t-shirts met het opschrift: ‘Gemeente Ommen, kom nu een eindelijk eens over de brug!’ werd de publieke tribune bezet. Ook waren er enkele spandoeken aanwezig, met teksten als ‘Boslust: melkkoe van de gemeente Ommen’ en ‘Worden wij weer het bos in gestuurd!’

Na afloop van de vergadering bleven er veel vragen voor de gemeenteraadsleden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.