agricola komt toch met impressie vechtstraat

De Dalfser raadscommissie vergaderde maandagavond 14 januari over het woningbouwplan op de voormalige locatie van de Welkoop aan de Vechtstraat in Dalfsen. Na zes jaar wachten lijkt er nu schot in de zaak te komen. Toch wacht de CDA-fractie nog even met goedkeuring van het plan, dat voorziet in de bouw van tien huizen.

Naar aanleiding van vragen door diverse fracties gaat de wethouder de stedenbouwkundige alsnog vragen om een oordeel over de inpasbaarheid van dit nieuw plan in het aanzicht vanuit het zuiden. Met name de CDA-fractie bij monde van woordvoerder Arno van Dijk wilde weten hoe het nieuwbouwplan zich verhoudt qua hoogte ten opzichte van de bestaande bebouwing en als nieuw element in het Dalfser dorpsaanzicht.

Om die reden schortte de CDA-fractie haar oordeel op tot aan de raadsvergadering. De andere fracties spraken zich voorlopig al in positieve zin uit over het nieuwe plan zonder de aangekondigde advisering over het dorpsaanzicht. Die advisering zal geen nieuwe vertraging opleveren. De wethouder zegde toe het gevraagde advies dinsdag 15 januari te gaan opvragen en voorafgaand aan de raadsvergadering voor te leggen aan de raad.

Bijna zes (!) jaar na het vorig plan voor de voormalige Welkooplocatie (daterend van maart 2007) kwam het Dalfser college van B&W deze maand met een nieuw plan naar de raad. Het betrekkelijk kleinschalige plan met nu tien woningen (in plaats van destijds een gebouw met 15 appartementen) heet “Hof aan de Vechtstraat”. Als verklaring voor die forse vertraging volstond de wethouder richting de CDA-fractie met de opmerking dat inbreiden een complexe zaak is. Zo complex zelfs dat in die tussenliggende periode nog niet eens een bouwer is gevonden.

Een deal met een ontwikkelaar werd wel gesuggereerd in het raadsvoorstel. Het college schreef: “deze overeenkomst vormt voldoende onderbouwing om af te zien van een exploitatieplan”. Tijdens de vragenronde in de commissievergadering bleek er helemaal geen overeenkomst te bestaan, de onderhandelingen lopen nog. Er zijn meerdere gegadigden, zo gaf wethouder Agricola aan.

Een maquette waarmee de wethouder langs de omwonenden was geweest werd ter vergadering voorgelegd aan de raadscommissie. Na de vragenronde, tijdens de koffiepauze, kregen de commissieleden even de gelegenheid om die maquette wat nader te bekijken.

Volgens het college zou de raad al besloten hebben om af te zien van het vorig plan en ook om te kiezen voor grondgebonden woningen. Toen CDA-raadslid Van Dijk vroeg naar de vindplaats van die besluiten gaf het college echter niet thuis. Noch de raadsleden noch de behandelend ambtenaar konden zich een dergelijk besluit voor de geest halen. Het lijkt erop dat de lezer van de bestemmingsplantekst dus op het verkeerde been is gezet door deze onjuiste informatie van het college.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.