ko scheele bruggen slaan

Het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA, ‘Bruggen slaan’ ligt er. U verwacht van mij geen verhaal over mijn visie als burger, ik bekijk het vanuit het perspectief van de gemeente Ommen.

U kent mij als een optimistische wethouder. En in dit regeerakkoord staan goede dingen voor gemeenten. VVD en PvdA willen daadwerkelijk decentralisaties van taken, lees: de gemeenten verantwoordelijk maken.

Ze beloven daarbij beleidsvrijheid, dat wil zeggen dat gemeenten daarbij zelf keuzen kunnen maken hoe ze zaken gaan regelen. En dat is belangrijk.

Nu heb ik altijd geleerd om geen ‘hei’ te roepen voordat je de brug over bent. En bij nadere lezing is dat een wijze les. Ik denk namelijk dat gemeenten maar niet die brug over moeten. Want VVD en PvdA hebben voor de gemeenten een paar bijzondere maatregelen bedacht.

Allereerst krijgen de gemeenten sowieso minder geld. Een vermindering die net zo groot is als die van het Rijk -lees de ministeries- zelf. Dit was ook wel verwacht, en indertijd ook zo afgesproken. Maar daar blijft het helaas niet bij. Zo wordt bijvoorbeeld ook het btw-compensatiefonds afgeschaft, en zijn er nog een paar extra vervelende maatregelen. Dit soort algemene maatregelen kosten de gemeenten uiteindelijk ongeveer een miljard euro. U leest het goed: een miljard minder.

Vervolgens worden gemeenten als het gaat om de zorg “geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging”. Dat klinkt goed, totdat je leest dat gemeenten

slechts 75% van het budget krijgen. Het rijk gaat er dus blijkbaar van uit dat gemeenten dit kunnen opvangen, bijvoorbeeld in de huidige maatschappelijke ondersteuning. We weten helaas al jaren beter: Ommen krijgt al jaren te weinig voor de maatschappelijke ondersteuning, dat heet dan ‘nadeel-gemeente’ en daar moet je het maar mee doen. VVD en PvdA komen nu helemaal over de brug met het uitkleden van de gemeentelijke huishoudelijke hulp. Daar gaat maar liefst een miljard van af. U leest het weer goed: nog eens een miljard minder.

Op het gebied van sociale zaken is het al niet anders. De WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden, kortom men belandt in deze crisistijden eerder in de bijstand. En dit kan worden betaald door…? Inderdaad gemeenten, zonder dat we daarvoor extra geld krijgen.. Het is nog erger: het bestaande budget voor gemeenten om mensen naar werk te begeleiden wordt weer verder gekort. En de vreugde van het niet doorgaan van de zware kortingen op de WSW is van korte duur geweest. Onze sociale werkvoorziening moet terug in omvang, en dat levert het rijk 650 miljoen op. Per saldo weer een korting van bijna een miljard. U leest het weer goed, nog eens een miljard minder.

De meest in het oog springende maatregel is wel de vermindering van het aantal gemeenten. VVD en PvdA willen de gemeente Ommen opheffen; ze willen gemeenten van boven de 100.000 inwoners. Weliswaar suggereren ze nog uitzonderingen, maar men zegt nu al: dat levert dus geld op en dat boeken we nu al in, laten we uiteindelijk de gemeenten jaarlijks bijna een miljard minder geven. U leest het weer goed: nog eens een miljard minder.

O ja. VVD en PvdA stellen ook voor dat de gemeenten het komende jaar al verplicht gaan schatkistbankieren. Dit wil zeggen dat gemeenten alleen nog maar mogen lenen van het Rijk. Zo maak je je naam uiteindelijk waar: je bent arm, en zo word je rijk. Je moet maar durven. Al jaren laten gemeenten zien dat ze kunnen werken met sluitende begrotingen, tegen heug en meug in. Het Rijk heeft al jaren geen sluitende begroting meer, maar leest nu de gemeenten de les, sterker nog: ze schrijft voor hoe ze het moeten doen. Alsof het Rijk – we moeten het nu maar consequent het Arm noemen- het lichtende voorbeeld heeft gegeven! Dit is wel een heel bijzondere manier van over de brug komen!

De voorkant van het regeerakkoord laat een plaatje zien van een brug. Dat beeld klopt. De brug is al geslagen. Samen bruggen bouwen, met gemeenten in dit geval, is een brug te ver; daarvoor is het financiële kader te zeer leidend, of moet ik zeggen zeer lijdend? Men laat één grote brug zien. Dat klopt ook. Dit regeerakkoord denkt voor gemeenten in ‘groot, groter, grootst’, behalve als het gaat om de daarbij passende middelen. Daarvoor mogen de gemeenten de bietenbrug op.

Reageren? k.scheele@ommen.nl