beeldbepalend kerkgebouw bestaat 60 jaar

In december is het 60 jaar geleden dat de kerk in Oudleusen in gebruik werd genomen. Het oude evangelisatiegebouwtje uit 1870 was in de jaren na de oorlog een bouwval aan het worden. Ook werd het te klein, want als het vol was zaten de kinderen bij de dominee in de kansel.

Vanaf 1948 werd er daarom geld ingezameld voor de bouw van een kerk. Bazaars werden gehouden en de verenigingen zamelden ieder op hun eigen manier geld in. Ook vond er een collecte plaats in de hele gemeente die 3.259,25 gulden opbracht. Het was best opmerkelijk dat het in de moeilijke naoorlogse jaren toch lukte om voldoende geld bijeen te brengen voor de nieuwe kerk. Grond kon geschikt gekocht worden van gemeenteleden met de voorwaarde dat er te zijner tijd ook een verenigingsgebouw en een pastorie gebouwd zouden worden. Architect Jan Jans maakte het ontwerp en al het grondwerk werd door gemeenteleden gedaan. De opening was op 10 december 1952. Dominee Cazemier preekte over de tekst op de gevelsteen Lukas 11 : 28.

Er was in 1952 nog geen elektriciteit aangelegd in Oudleusen. De kerk werd eerst verwarmd met kachels en olielampjes zorgden voor verlichting. Voor de begeleiding van de gemeentezang was er een harmonium maar al snel volgde een elektronisch orgel. In 1961 kwam de klok in de toren. Het zo gewenste jeugdgebouw kwam in 1966 met de naam de Wiekelaar. In 1981 werd de pastorie gebouwd en in dat jaar kwam er ook een echt pijporgel in de kerk. De Wiekelaar werd na de bouw van een sporthal in 1988 een stichting maar is ook nog steeds volop in gebruik voor het kerkenwerk. De pastorie is nu niet meer bewoond door een predikant, maar de Oudleusenaren zijn nog steeds heel gelukkig met het beeldbepalende kerkgebouw, prominent zichtbaar vanaf de Hessenweg. Vaak wordt het verhuurd aan bruidsparen van elders en concerten. En elke zondag lopen nog steeds de gemeenteleden het paadje op en zien de tekst op de gevelsteen Lukas 11: 28: ‘Zalig die het woord Gods horen en bewaren’.

Om het 60 jarig bestaan te vieren was er in mei een voorjaarsmarkt rond de kerk. Op zondag 2 december is er ’s morgens om 10 uur een feestelijke dienst met medewerking van het plaatselijke koor de Lofstem en daarna voor iedereen koffiedrinken in de Wiekelaar en een broodmaaltijd.