wederom roze lintje voor ropcke zweers

Opnieuw heeft de Borstkankervereniging Nederland (BVN) het roze lintje toegekend aan het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. De Saxenburgh Groep, waarvan het ziekenhuis deel uitmaakt, is blij met deze kwaliteitsonderscheiding voor borstkankerzorg.

Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis voldoet aan de basiseisen van goede zorg in de Monitor Borstkankerzorg. Deze monitor laat zien hoe de zorg in ziekenhuizen is georganiseerd. Door de feitelijke ziekenhuisinformatie te combineren met patiëntervaringen is het een uniek instrument.

Op de website van de Monitor valt te lezen over het Röpke-Zweers Ziekenhuis dat het aan drie eisen niet voldoet: 90 procent van de patiënten wordt niet binnen vijf weken geopereerd, directe reconstructie en plastisch chirurg is geen onderdeel van het mammateam en het ziekenhuis krijgt geen significant beter oordeel door patiënten. Omdat het ziekenhuis wel voldoet aan de vijf belangrijkste voorwaarden die BVN heeft gesteld en aan zeven van de tien overige voorwaarden, ontvangt dit ziekenhuis een lintje voor goede zorg vanuit patiëntenperspectief.

Om voor een roze lintje in aanmerking te komen moet een ziekenhuis voldoen aan de vijf belangrijkste voorwaarden (must haves) van de BVN en aan zeven van de tien overige criteria. De BVN heeft de criteria voor de Monitor ook dit jaar weer aangescherpt. Hiermee wil de patiëntenvereniging een impuls geven om kwaliteit van borstkankerzorg vanuit patiëntperspectief verder te verbeteren. De aanscherping is breed getoetst bij patiënten en professionals. Kijk voor informatie op www.monitorborstkankerzorg.nl

Esther van den Ende, chirurg in het Hardenbergse ziekenhuis en gespecialiseerd in oncologische borstchirurgie: “Als de huisarts een patiënt aanmeldt voor borstonderzoek, dan kan de patiënt binnen twee werkdagen bij ons terecht. De benodigde onderzoeken doen wij op één dag, waarna zo mogelijk direct uitslag volgt en zo nodig binnen vier weken een operatie. Wij bespreken de patiënt in een multidisciplinair oncologieteam bestaande uit verschillende professionals. De regieverpleegkundige oncologie is het vaste aanspreekpunt voor de patiënt. De zorg voor de patiënt is hierdoor goed gecoördineerd en afgestemd.

Dat de patiënt dit ook zo ervaart, maakt het roze lintje voor ons juist zo waardevol.”

In 2010 stond het ziekenhuis op de CZ-lijst, een lijst van ziekenhuizen waar de zorgverzekeraar geen zaken meer mee wilde doen wat betreft borstkanker. Nog steeds noemt CZ de borstkankerzorg in het Hardenbergse ziekenhuis ‘kan beter’.