verbeterd n34 plan door inspraak

Het N34-plan voorziet in vier tunnels (bij de Willemsdijk, de Boshoek, de Pothofweg en Holthone) en twee ongelijkvloerse aansluitingen (bij de J.C. Kellerlaan en Klooster). De maximum snelheid gaat op het gedeelte Witte Paal-J.C. Kellerlaan omhoog van 80 naar 100 kilometer per uur, zodat op het hele traject van Witte Paal tot Coevorden dezelfde maximumsnelheid geldt. Verder gaan beide provincies alle verharde en onverharde oversteken afsluiten. Tenslotte wordt de rijbaan verbreed naar 8,50 meter en de bermen naar acht meter en op sommige stukken naar zes meter. Doel is om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de N34 verbeteren. De totale kosten zijn geraamd op ruim 50 miljoen euro.

De wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan zijn:

– de Willemsdijk wordt verhard tot de Oldemeijerweg, waardoor een deel van de geplande parallelweg (namelijk tussen de Ommerweg 12 en de Larixweg) komt te vervallen;

– langs het sportpark De Boshoek komt een fietsverbinding richting Larixweg. De nadere inpassing wordt in de volgende fase onderzocht;

– de locatie van de tunnel Pothofweg is gewijzigd;

– de locatie van de tunnel bij Holthone is gewijzigd. Verder komt er een nieuwe parallelweg aan de oostzijde tussen Holthone en Klooster;

– bij Klooster wordt de N34 verhoogd en worden de aansluitingen op maaiveld aangelegd), zodat de oplossing compacter wordt;

– tussen de J.C. Kellerlaan en Coevorden komen op enkele plaatsen faunavoorzieningen (tunnels, rasters).

Tijdelijke maatregel De Boshoek

Vooruitlopend op de daadwerkelijke opwaardering van de N34 willen de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg de veiligheid rondom het kruispunt bij sportpark De Boshoek met tijdelijke maatregelen verbeteren. Daarom zijn de knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart gebracht, in overleg met onder andere de Verenigingen voor Plaatselijk Belang, sportverenigingen en de politie IJsselland. De oplossingen worden op dit moment nader onderzocht op onder andere verkeersveiligheidseffecten, inpasbaarheid op de kruising en kosten. Eind 2012 bespreken de provincie en de gemeente de resultaten met de betrokken instanties en bewoners. Indien een oplossing uitvoerbaar en betaalbaar is en de veiligheid verbetert, is het doel om deze oplossing midden 2013 uit te voeren.

Provinciale Staten Overijssel aan zet

Voor de definitieve besluitvorming over het Overijsselse deel van de plannen voor de N34 zijn Provinciale Staten van Overijssel nu aan zet. Zij moeten het geld voor de vernieuwde N34 beschikbaar stellen. Ter voorbereiding op dit besluit brengen leden van Provinciale Staten en leden van de gemeenteraad van Hardenberg op 17 oktober een werkbezoek aan de N34. Behandeling in de Statencommissie is voorzien op 7 november. Finale besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Overijssel op 21 november. Voor het Drentse gedeelte is geen behandeling in Provinciale Staten nodig.

Planning

Nadat het ontwerp definitief is gemaakt, volgt in het voorjaar van 2013 een bestemmingsplanprocedure bij de gemeenten Hardenberg en Coevorden. Begin 2014 start de voorbereiding van de uitvoering, gevolgd door de start van de werkzaamheden een jaar later. Medio 2016 is de vernieuwde N34 klaar.

Kijk voor meer informatie over de N34 op www.overijssel.nl/n34 en op www.drenthe.nl/n34

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.