positief begrotingssaldo voor dalfsen

Bij het opbouwen van de programmabegroting is de conservatieve lijn van de voorjaarsnota doorgetrokken. Samen met actuele ontwikkelingen daarna, is het college er in geslaagd om een sluitende meerjarenbegroting aan de gemeenteraad aan te bieden. Voor de algemene uitkering is bijvoorbeeld de voorzichtige koers gehanteerd om de nadelen in het overschot voor 2012 en 2013 wel mee te nemen in het meerjarenperspectief maar de positieve cijfers voor 2014 en verdere jaren niet. De positieve cijfers voor die jaren zijn namelijk boterzacht door de komst van nieuwe rijksbezuinigingen.

In de programmabegroting 2013-2016 is al wel rekening gehouden met het verplicht schatkistbankieren. Dit betekent dat gemeenten, provincies en waterschappen vanaf volgend jaar verplicht hun tegoeden bij het Rijk moeten onderbrengen. Het Rijk ziet veel voordelen in het schatkistbankieren want de tegoeden van de lagere overheden komen op de staatsbalans te staan en mogen van Europa van de staatsschuld worden afgetrokken. Voor de gemeenten is het nadelig omdat het Rijk een lagere rente zal betalen dan er op de vrije markt te halen is. Voor Dalfsen betekent dit een nadeel van circa € 50.000 per jaar.

Een andere ontwikkeling die gemeenten waarschijnlijk wordt opgelegd door het Rijk – de Eerste Kamer en

de nieuwe Tweede Kamer moeten hierover nog een besluit nemen – is de Wet Houdbare overheidsfinanciën. De Wet Hof bevat regels over de bijdrage die de decentrale overheden moeten leveren om het landelijke financieringstekort te beperken tot 3 procent. Het betekent een beperking van de begrotingsvrijheid van de gemeenten om bijvoorbeeld grote investeringen te kunnen doen. Bepalend hiervoor is het overheidstekort (EMU-saldo). In Dalfsen is er echter geen sprake van een nadelig EMU-saldo maar van een voordelig EMU-saldo.

Tot slot zijn de volgende belangrijke financiële wijzigingen in de programmabegroting verwerkt:

• Lagere structurele opbrengst bouwleges van 250.000 euro met ingang van 2013.

• Lagere structurele uitgaven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van 170.000 euro vanaf 2013.

Overigens ook in 2012 geeft dit naar verwachting een flink voordeel.

• Het restant van de stelpost om rijksbezuinigingen op te kunnen vangen is, vanaf 2014 met 150.000 euro

structureel ten gunste gebracht van het begrotingssaldo.

De gemeenteraad behandelt de programmabegroting 2013 – 2016 op 29 oktober en 1 november. De vergadering begint beide avonden om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomsten bij te wonen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.