behoud kleine scholen op platteland

“De school is het kloppend hart van leefbare dorpen”, stelt Van Hijum. “Het CDA wil daarom extra geld beschikbaar stellen om kleine plattelandsscholen voor sluiting te behoeden.”

Volgens de christendemocraten is het voor de leefbaarheid van dorpen daarnaast belangrijk dat er ruimte blijft voor economische ontwikkeling, en voor woningbouw voor jongeren en senioren. “Ook kleine kernen moeten zich kunnen blijven ontwikkelen”, stelt Van Hijum. Maar ook kleinschalige zorgvoorzieningen, bereikbaarheid en decentrale energieopwekking (zoals in het duurzame dorp Hoonhorst) moeten volgens hem worden gestimuleerd. Al deze aandachtspunten zijn onderdeel van het manifest ‘Leefbaar Platteland’, dat oud-Kamerlid Annie Schreijer-Pierik op vrijdag 7 september overhandigde aan de Overijselse CDA-Kamerkandidaten. De voormalig politica uit Twente drukte de kandidaten op het hart om na de verkiezingen het platteland niet uit het oog te verliezen.

Voor de tekst van het manifest en foto’s, zie: http://www.cda.nl/Overijssel/Actueel/Nieuws/2012/9/36/Manifest__leefbaar_platteland__als_oproep_naar_Den_Haag.aspx