humanitas stijging hulp bij financien in ommen

Het aantal mensen dat hulp zoekt bij het project Thuisadministratie van Humanitas is het afgelopen jaar explosief gestegen. Zochten in 2010 5.528 Nederlanders ondersteuning bij het op orde krijgen van hun (financiële) administratie, in 2011 is het aantal gestegen tot 7.493, een toename van ruim 35 procent.

In reactie op de gestegen vraag is Humanitas het project Thuisadministratie in steeds meer plaatsen gaan aanbieden en is tevens het aantal vrijwilligers gestegen. Ook in Hardenberg-Ommen is het aantal aanvragen voor Thuisadministratie gegroeid, van 56 in 2011 naar 80 in 2011.

Thuisadministratie is een project van de vereniging Humanitas waarbij mensen hulp krijgen met het oplossen van hun financieel-administratieve problemen. Kenmerkend voor de aanpak van Humanitas is dat een goed getrainde vrijwilliger niet het roer overneemt, maar samen met de hulpvrager aan de slag gaat om orde op zaken te stellen.

Door de economische crisis komen steeds meer mensen in geldproblemen. Uit onderzoek van de overheid blijkt dat in 2011 ruim 2 miljoen huishoudens met betalingsachterstanden te kampen hadden. Mede daardoor is ook het aantal mensen dat zich aanmeldt bij Thuisadministratie fors gegroeid. Maar mensen kunnen ook door andere redenen in financiële problemen komen. Zo kan een echtscheiding een vervelend financieel staartje krijgen. Als een huis bij verkoop niet voldoende oplevert, kan het gezin bijvoorbeeld achterblijven met een flinke restschuld.

Hoewel steeds meer mensen voor hulp aankloppen bij Thuisadministratie ontvangt het project maar beperkt geld van de (lokale) overheid. Daarom is Humanitas ook in Hardenberg-Ommen op zoek naar geld om het project te kunnen uitbreiden.