Home / archiefcentraal / velt en vecht en regge en dinkel gaan samen

velt en vecht en regge en dinkel gaan samen

De algemene besturen van de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel hebben besloten om te fuseren. Per 1 januari 2014 verzorgt een nieuw fusiewaterschap het waterbeheer in Zuidoost-Drenthe, Noordoost-Overijssel en Twente. Er ontstaat een robuuste en toekomstbestendige organisatie die garant staat voor een innovatief en betaalbaar waterbeheer: veilig water, de juiste hoeveelheid water (niet te droog en niet te nat) en schoon water. Nu en in de toekomst. Bovendien maakt de fusie het mogelijk dat de waterschappen hun maatschappelijke taken fors goedkoper kunnen uitvoeren.

Bij de inrichting van de nieuwe organisatie staat de relatie met de omgeving centraal. Goed en effectief relatiemanagement maakt dat het nieuwe fusiewaterschap de samenwerking met zijn partners (gemeenten, bedrijven, agrariërs, natuur- en milieuorganisaties, bewoners en andere) verder kan versterken. Het nieuwe waterschap blijft dicht bij zijn partners staan. Daardoor kan het samen met alle betrokkenen blijvend werken aan de realisatie van wateropgaven. Stefan Kuks (watergraaf Regge en Dinkel): “Ondanks de groei van de organisatie garanderen we door onze manier van werken dat de afstand tot onze partners klein blijft. Daar hebben immers we zelf ook alle baat bij.”

Het nieuwe fusiewaterschap is beter in staat om op innovatieve en duurzame manier haar werk te doen. Stefan Kuks vervolgt: “Of het nu gaat om een effectieve voorbereiding op hoogwaterrisico’s, het tegengaan van vernatting of juist verdroging van landbouwgronden of terugwinning van energie en grondstoffen uit rioolslib, innovatie en duurzaamheid zijn altijd sterk verweven met het waterschapswerk. De schaalgrootte van de nieuwe organisatie maakt dat we onze innovatieve kracht verder versterken.” Albertine van Vliet-Kuiper (dijkgraaf Velt en Vecht) beaamt: “En juist die innovatieve kracht maakt dat de nieuwe organisatie ook aantrekkelijk blijft als werkgever. Wij zullen daarmee ook in de toekomst prima in staat zijn jonge mensen aan te trekken om de benodigde kennis en kwaliteiten in huis te krijgen én te houden.”

Door de fusie ontstaat een nieuw waterschap met een goede financiële positie en een degelijke vermogenspositie. Een positie die er voor zorgt dat het blijvend kan investeren in het gehele nieuwe beheergebied. Daarbij is het mogelijk een gematigde tariefsontwikkeling aan te houden, bij een gelijkblijvend of zelfs stijgend kwaliteits- en serviceniveau voor burgers en bedrijven. Albertine van Vliet-Kuiper: “Bovendien kan het nieuwe waterschap door de fusie haar maatschappelijke taken minimaal 11 miljoen euro goedkoper uitvoeren. Daar profiteren we allemaal van.”

Als gevolg van de fusie worden belastingtarieven en kwijtscheldingsnormen vanaf 2014 gelijkgetrokken. Dit betekent dat vanaf 2014 een deel van de inwoners van het nieuwe beheergebied te maken krijgt met lagere belastingtarieven (inwoners van het huidige gebied van Velt en Vecht), een ander deel van de inwoners krijgt te maken met ruimere kwijtscheldingsnormen voor minimuminkomens (inwoners van het huidige gebied van Regge en Dinkel).

Dit fusiebesluit is een belangrijke mijlpaal in een zoektocht naar intensieve samenwerking die al eerder is ingezet. Naast de fusie tussen deze twee waterschappen wordt momenteel ook onderzocht of een shared servicenetwerk van zes waterschappen in het Rijn-Oost stroomgebied kansrijk is.

Direct na de zomer start de bouw van de nieuwe fusieorganisatie. Naar verwachting maakt de fusie een reductie mogelijk van circa tien procent (circa 60 fte) van de totale personeelsomvang. Dit wordt, verspreid over vier jaar, gerealiseerd via natuurlijk verloop en werk-naar-werk-garanties (binnen en buiten het waterschap). Er volgen géén gedwongen ontslagen. Met de sociale partners is overeenstemming bereikt over een sociaal beleidskader, waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de personele consequenties staan benoemd.

Om te kunnen fuseren is toestemming van de betrokken provincies, Gelderland, Drenthe en Overijssel vereist. De waterschappen hebben een verzoek hiertoe ingediend.

Lees ook

Boek van de Week: Het Rosie resultaat

OMMEN – Het boek van de week van Bibliotheek Ommen is ‘Het Rosie resultaat’ van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.