stand van zaken projecten ommen

Er staan grote projecten op stapel in Ommen. De gemeente plaatste op haar website een overzicht van de voortgang van de projecten.

Westflank

Na de laatste Bissinghdag start de aannemer met de nieuwe aansluiting langs het nieuwe parkeerterrein op de Voormars, naar de N34. Van deze werkzaamheden wordt geen hinder ondervonden. Met de werkzaamheden op de Varsenerstraat wordt eind september gestart. Het gaat hierbij om de oostelijke toegang tot het centrum. Hiervoor wordt een omleiding ingesteld. Het overleg met de ondernemers is in de tweede helft van augustus.

In oktober wordt gestart met het bouwrijp maken van de locatie waar het Marktgebouw komt en het 11 april plein. Het is dan niet mogelijk om te parkeren op de Markt en het 11 april plein. U kunt dan gebruik maken van het nieuwe parkeerterrein dat nu wordt aangelegd op de Voormars. Vanaf begin december wordt er gebouwd op de drie bouwlocaties.

Stationsweg/ Hessel Mulertbrug

De aanbesteding voor de werkzaamheden heeft onlangs plaatsgevonden. Onderdeel van het plan dat de aannemer maakt, is ook de omleiding of goede dorostroming voor het doorgaande verkeer, bereikbaarheid van aanwonenden en de communicatie. Kijk ook op www.ommen.nl/ommenzuid

Vechtoevers

Dit project wordt uitgevoerd door Waterschap Velt en Vecht. Momenteel is het waterschap bezig met verder invullen van de werkzaamheden. Eind augustus wordt gestart met het aanbrengen van de damwand voor het voormalig gemeentehuis. De inrichtingsplannen voor de tweede fase worden in het najaar gepresenteerd.

Project Westflank

Ondernemers uit het centrum met vragen over de Westflank kunnen deze mailen naar handelsverenigingommen@gmail.com. De vragen en/ of opmerkingen worden dan in de werkgroep besproken.

Overige belangstellenden kunnen voor meer informatie, vragen en/ of opmerkingen over het project Westflank terecht op www.vechtvoorhetcentrum.nl. Hier staat ook een contactformulier.

Project Vechtoevers

Kijk voor meer informatie op www.veltenvecht.nl