Home / archiefcentraal / interesse agrariers in duurzame energie

interesse agrariers in duurzame energie

De aanwezigheid van zonnepanelen op daken van agrarische bedrijven wordt meer en meer gemeengoed. Naar aanleiding van de Overijsselse provinciale subsidieregeling van vorig najaar werden er op vrijdag 13 juli 2012 zonnepanelen op het dak van agrariër Bulthuis in Hardenberg geïnstalleerd. Bulthuis was een van de ondernemers die bij het subsidietraject begeleiding kreeg van Stimuland.

Eind vorig jaar diende Stimuland namens 60 ondernemers uit de gemeenten Hardenberg, Rijssen-Holten, Steenwijkerland en Kampen (de laatste via het project de Weidse Waarden) vier collectieve subsidieaanvragen in. Voorafgaand daaraan organiseerde Stimuland in alle vier de gebieden informatiebijeenkomsten die resulteerden in een hoog aantal geïnteresseerde boeren.

De vier collectieve subsidieaanvragen die Stimuland namens de 60 betrokken ondernemers indienden, resulteerden tezamen in een subsidiebedrag van 575.000 euro. De panelen op het dak van Bulthuis in Hardenberg zijn de eerste panelen die met deze door Stimuland gecoördineerde subsidie worden geplaatst in deze gemeente. De kracht en toegevoegde waarde van Stimuland ligt er volgens de betrokken ondernemers met name in dat Stimuland er veel tijd en energie in steekt om belangstellenden persoonlijk en objectief te informeren en dat Stimuland ze hiermee veel werk uit handen neemt. Het feit dat Stimuland een onafhankelijke stichting is en geen belang heeft, is voor de betrokken ondernemers van grote meerwaarde.

Leadertrajecten

Namens de twaalf ondernemers die als gevolg van de grote belangstelling voor eerdergenoemde regeling in Rijssen-Holten af moesten vallen, diende Stimuland begin 2012 opnieuw een subsidieaanvraag in, nu bij Leader West-Twente. Datzelfde deed Stimuland ook bij Leader Zuidwest-Twente voor twaalf ondernemers uit de gemeente Hof van Twente die binnen een eerder gemeentelijk project waren uitgeloot. Afgelopen week werd bekend gemaakt dat ook deze aanvragen op een subsidiebijdrage kunnen rekenen. In totaal is hier een bedrag van 228.000 euro mee gemoeid. Het geld dat Leader voor deze subsidieregeling ter beschikking stelt, is voor de helft afkomstig van de EU en voor de andere helft afkomstig van de provincie en gemeente.

Interesse bij jonge boeren

Ook de nieuwe generatie boeren vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met fossiele brandstoffen om te gaan. In samenwerking met het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt organiseerde Stimuland begin juli informatiebijeenkomsten in Stroe en Ruurlo. Engberts adviseurs heeft een bijdrage geleverd door een toelichting te geven op het financiële aspect. Op beide avonden kwamen in totaal circa 65 geïnteresseerde jonge boeren af. Hoeveel van deze mensen uiteindelijk ook van de subsidieregeling gebruik wil maken, is nog onbekend.

Brede kennis op het gebied van duurzame energie

Stimuland adviseert en begeleidt agrarische ondernemers niet alleen op het gebied van zonne-energie. Zij treedt namens de provincie Overijssel ook op als bio-energieconsulent. Veel boeren die over vergistingsinstallaties aan het nadenken zijn, hebben de weg naar deze bio-energieconsultenten inmiddels gevonden.

Ook over kleinschalige windmolens is bij Stimuland kennis aanwezig. In de praktijk blijkt deze vorm van duurzame energie door de lange terugverdientijd echter minder haalbaar. Via het praktijknetwerk houtverbranding faciliteert Stimuland tevens bijeenkomsten waarbij samen met ondernemers uit de regio de mogelijkheid onderzocht wordt om op regionale schaal hout te verbranden en de vrijgekomen energie op haar beurt weer te gebruiken voor bijvoorbeeld zwembaden, boerenbedrijven en campings in dezelfde regio.

Vanuit haar rol als begeleider van het project Duurzame dorpen wordt Stimuland ook regelmatig door dorpen ingeschakeld om kennis te leveren inzake de mogelijkheden voor het oprichten van een duurzaam lokaal energiebedrijf (DLEB). In dit kader zijn Stichting Duurzaam Ommerkanaal en Duurzaam Hoonhorst bijvoorbeeld bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om biogas uit mestvergisting en mestraffinage lokaal te gebruiken als transportbrandstof.

Lees ook

Vilsteren moet het hoofd buigen voor Epse

EPSE – Met een zwaarbevochten ‘bloed, zweet en tranenoverwinning’ op Mariënheem in de pocket reisde …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.