dalfsen wil alcohol vanaf 18 jaar

Aangezien burgemeester Han Noten ook in de Eerste Kamer zit, heeft hij de kans aangegrepen om de brief bij de verschillende fracties toelichten. “Maar dit effect moet niet overdreven worden. Je kunt wel iets onder de aandacht brengen, maar de dames en heren bepalen aan het eind van de dag zelf wat hun oordeel is”, aldus Noten. Toch heeft het kennelijk een goede invloed gehad; vorige week nam de Eerste Kamer een motie van Notens fractiegenoot Pauline Meurs aan. In die motie wordt het kabinet wordt opgeroepen om met voorstellen te komen om te voorkomen dat jongeren onder de 18 alcohol kunnen kopen. Volgens de motie is er veel bewijs voor de nadelige effecten van alcoholgebruik onder jongeren.

Noten is blij dat de motie is aangenomen. Vooral met het oog op de gemeentelijke politiek: “Want als de gemeente verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het alcoholbeleid, dan vind ik dat de gemeenteraad ook invloed moet hebben op de inhoud ervan. Dus ook de leeftijdsgrens.” Wethouder Maurits von Martels (CDA) voegt toe: “Samen met de nieuwe Drank- en Horecawet liggen er in de toekomst meer mogelijkheden om ook lokaal het alcoholmatigingsbeleid beter vorm te geven. Het stemt tot grote tevredenheid om te kunnen constateren dat er nu stappen worden gezet die wat mij betreft perspectief bieden.” Maar de burgemeester relativeert ook: “Het is nog maar een motie. Het betekent echt wat als er nu ook een wetswijziging achteraan komt. Daar hoop ik nu uiteraard op. In de Tweede Kamer is al een initiatief genomen. Hopelijk duurt het niet te lang.”

Het lijkt erop dat de alcoholdiscussie weer flink is aangezwengeld. Ook het CDA maakte bekend in het nieuwe verkiezingsprogramma te pleiten voor een verhoging van de leeftijdsgrens. Wethouder Maurits von Martels laat weten: “Het CDA in Dalfsen heeft deze wens al veel eerder geuit.

Hopelijk leiden al dit soort ontwikkelingen tot de gewenste effecten. Er wordt te veel, te vaak en dikwijls te vroeg door jongeren gedronken. Lokaal zal er meer aandacht besteed moeten worden aan met name handhaving. Ongeacht wel of niet doorvoeren van de leeftijdsverhoging zal dit resoluter moeten worden opgepakt.”

Overigens vindt de burgemeester dat het drankprobleem onder jongeren in Dalfsen niet moet worden overdreven, maar ook niet ontkend. “Alcohol maakt echt veel kapot. Daar kun je beter niet te vroeg mee beginnen.”