vrienden van stadskern ommen gaan door

Die balans pakt volgens hem niet positief uit. “Wij houden ons al sinds 2001 bezig met de plannen van de gemeente Ommen voor de ontwikkeling van het centrum, of zoals sommigen het liever zien en zeggen, het tegen houden van de noodzakelijke en gewenste stedenbouwkundige ontwikkeling. Welnu, de plannen voor het centrum van Ommen en de Westflank en de centrumvisie moeten tien jaar later in een ander economisch perspectief geplaatst worden.”

Te Rietstap denkt daarbij aan de ontwikkelingen op de woningmarkt, de afnemende behoefte aan winkelruimte door verkoop via internet, de hogere verkeersdichtheid dan vooraf aangenomen en de slechte ervaringen met het project De Drieslag, waarbij volgens hem ook het ene project de verliezen op het andere moest compenseren. “Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat het historische karakter en de commerciële functie van de stadskern verbeterd zouden moeten worden.”

“De Vrienden hebben altijd gepleit voor een gebouw op de Markt, zoals dat er vroeger ook heeft bestaan. En liefst op vrijwel dezelfde plaats en van dezelfde omvang. Op een dergelijke locatie kunnen dan een aantal maatschappelijke functies worden gehuisvest, maar het kan bijvoorbeeld ook een vervanging zijn voor de smulwereld of de apotheek. De in het huidige plan opgenomen bioscoop leidt tot een veel groter bouwwerk. Ervaring uit de gemeente Hardenberg toont aan dat dergelijke voorzieningen voor een groot deel ten koste van de samenleving komen (in Hardenberg draagt de gemeente, bij een kleinere bioscoop, al 200.000 euro per jaar bij). De vrienden vinden dat bekeken en berekend moet worden of een parkeervoorziening onder een marktgebouw niet functioneel en financieel aantrekkelijk zou zijn.”

De ontwikkeling die de gemeente op het 11 Aprilplein voor ogen heeft, betekent dat er winkelruimte, met daar boven appartementen, wordt gerealiseerd terwijl dat volgens De Vrienden van de Stadskern Ommen niet wenselijk is. “De prijzen zullen dermate hoog zijn, dat er nauwelijks vraag naar zal zijn. Bovendien ontstaat hierbij het risico dat winkels uit het centrum wegtrekken.” Ook zou het project aan de kop van de Varsenerstraat, ten koste van een karakteristieke bomenrij, niet door moeten gaan. De apotheek zou volgens Te Rietstapgoed een ruimte in het nieuwe marktgebouw kunnen krijgen.

De infrastructuur rond Ommen kan de goedkeuring van de Vrienden eveneens niet wegdragen. “De gemeente heeft al € 700.000,- uitgegeven aan de verbinding richting Hardenberg. Dit blijkt voor een deel weggegooid geld te zijn door fouten tijdens de herstructurering: onnodig hoge verkeersdrempels, die inmiddels al weer vervangen zijn, te veel wegversmalling, waardoor nu weer extra versterking van de bermranden moet plaats vinden.”

Zoals uit recente tellingen blijkt, heeft de rondweg om Ommen bij lange na niet de verkeersvermindering opgeleverd, die in het bestemmingsplan was aangenomen. Dat komt doordat er voor het Noord-Zuid verkeer geen oplossing gerealiseerd is. Er zal daarom een redelijke verbinding richting Zwolle/Hoogeveen (tot en met Varsen) noodzakelijk blijven. Omleiding van dit verkeer via de rondweg door Alteveer jaagt de verkeersdeelnemers op onnodig hoge kosten, omdat ze een eind moeten omrijden en door de verschillende verkeersremmende obstakels. Het zal ook weer tot extra maatregelen leiden om de Koningin Julianastraat verkeersluw te houden, en om Alteveer bereikbaar voor de binnenstad te houden. Tenslotte zullen er maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat er meer verkeer via Vilsteren gaat (zoals nu al met de route via Beerze het geval is).

In 2007 ging men ervan uit dat de bebouwing van de Vechtoever de financiële drager zou moeten zijn van het bestemmingsplan Westflank. “Bij De Drieslag is aangetoond waar zulke constructies toe kunnen leiden. De Vrienden van de Stadskern Ommen zijn van mening dat elk van de (deel)projecten in het bestemmingsplan Westflank op zijn eigen merites beoordeeld moet worden. Gezien de geringe behoefte aan extra winkelruimte en de geringe vraag naar appartementen in de huidige woningmarkt, zou dit project zeker niet als eerste moeten worden aangepakt. Tenslotte heeft de mededeling van de wethouder dat men voorstelt er minder appartementen te bouwen, ter wille van de molen aan de overzijde, de bestaande financiële onderbouwing van dit project op losse schroeven gezet.”

De financiële consequenties zouden volgens Te Rietstap groot zijn. Kosten die zouden vervallen als van de beoogde ontwikkeling wordt afgezien, zijn onder meer bijvoorbeeld dat er geen dure parkeerplaats aan de Voormars komt. Aan de andere kant moet dan wel de projectontwikkelaar voor een bedrag van 800.000 worden uitgekocht, maar dat weegt volgens Te Rietstap niet op tegen de minimaal 2,1 miljoen euro waarvoor de gemeente zich garant heeft gesteld.

Een ander probleem is de huidige leegstand in het centrum van Ommen, ‘vanwege de hoge huurprijzen.’ “Er zal, in overleg met betrokkenen en gemeente, wel iets aan gedaan moeten worden, onder meer door er voor te zorgen dat ook buiten het zomerseizoen aantrekkelijk wordt om in de binnenstad te gaan winkelen.”

De ‘versterking van de historische kern’ heeft voor de Vrienden prioriteit. “De Vrienden van de Stadskern Ommen heeft het idee gelanceerd van de drie pleinen in de stad met verschillende winkelfuncties. Wij hebben gemerkt dat daarvoor zowel vanuit de gemeente als vanuit de projectontwikkelaar grote belangstelling was. Maar omdat men de Vechtoever bebouwing koste wat kost wilde laten doorgaan, heeft men dit idee niet overgenomen. Wij denken dat het nu de tijd is om dit idee verder uit te werken in samenspraak met de middenstand. Daarbij zou ook de aankleding van het Kerkplein betrokken moeten worden, omdat door het verwijderen van de bomen dit plein onaantrekkelijk kil is geworden en wordt gemeden. Het besloten karakter van vroeger zou weer in ere hersteld moeten worden middels bomenaanplant.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.