Home / archiefcentraal / welzijnswerk levert geld op tijd hangmat passe

welzijnswerk levert geld op tijd hangmat passe

Door Dik Kremer, teamleider SMON – Hoewel de welzijnswerkers zelf denken dat hun sector veel rendement heeft, wordt er door anderen wel eens aan getwijfeld. Al die buurthuizen en jongerencentra met dure functionarissen kosten veel en mensen moeten maar voor zich zelf zorgen of vrijwilligers moeten het maar doen. Ook ziet men een veelheid van instellingen die naast elkaar bestaan, maar soms niet samen werken.

Nu er een tijd van economische crisis is ontstaan, denkt men al snel te kunnen bezuinigen op opvang, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, voorlichting, recreatie en ontmoeting of zelfs op zorgverlening. Gemeentes krijgen de begroting haast niet meer rond en dan kan sluiting van een buurthuis geld op leveren, althans voor korte termijn. Soms pakt een buurt dan zelf de taak op om met bv. vrijwilligers toch een ontmoetingsplek in stand te houden of om activiteiten dicht bij huis te blijven bieden. Maar als kinderen of jongeren, maar zeker ook de oudere mens niet meer een plek dicht bij huis vinden voor een zinvolle tijdsbesteding, kan er overlast ontstaan of eenzaamheid, zowel bij jong als oud.

Sociale contacten zijn wezenlijk voor alle leeftijdsgroepen en daarvoor is een buurthuis toch een basisvoorziening. Mensen zien de noodzaak in om hun kwaliteiten te benutten voor anderen. Er zijn tal van programma’s met creatieve doelen, educatie, spel en sport, maar ook voor de broodnodige contacten. Mensen weten nog lang te vertellen wat er allemaal plaats vond in het buurthuis. Prioriteit heeft veelal het jeugd- en jongerenwerk en met ambulant werken wordt voorkomen dat de jeugd problemen krijgt voor henzelf of hun omgeving. tijdig signaleren biedt de start voor effectieve hulp.

De samenleving krijgt steeds meer oog voor de problemen bij het gebruik van alcohol of drugs. Goede voorlichting en opvang blijft nodig. Zo kan een jongere in een soos een plek vinden om vrienden te maken, maar ook om ervaring op doen in het leren vergaderen en organiseren en misschien wel later een bestuursfunctie bekleden in een bestuur. Zo zal een kind zich lang herinneren dat het een prachtige kampeerweek van het buurthuis mee maakte, omdat het niet op vakantie kon. Mensen ontwikkelen creativiteit en gebruiken die voor hun omgeving. Sociaal cultureel werkers ondersteunen de wensen om voorzieningen te realiseren of om deze in stand te houden. Hulp bieden bij problemen of voorkomen dat deze ontstaan, blijkt effect te hebben

De tijd van de hangmat is voorbij.

Achterover liggen en je bedje wordt gespreid, is voorbij. Forse subsidies worden minder en de lage entreekosten voor activiteiten voor cultuur, kunst of recreatie of sport worden hoger. Burgers moeten zelf verantwoordelijk worden voor hun leefomgeving en actief meedoen om voorzieningen in stand te houden.

Zelfredzaamheid wordt nagestreefd en steeds meer wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. Voor mensen met een beperking blijft er wel een pakket aan voorzieningen, maar ook deze komen soms in de knel. Zelf verantwoordelijk zijn voor eigen welbevinden is de basis. Vrijwilligerswerk is waardevol, maar een goede begeleiding van professionals zorgt voor meer inhoud en continuïteit.

De overheid treedt steeds meer terug, maar zoekt samen met de welzijnsorganisaties naar arrangementen die ingezet worden om samenlevingsproblemen op te lossen. Efficiëntie wordt nagestreefd. Er wordt dus niet meer voor de burger georganiseerd, maar samen met hen. Prioriteit komt te liggen bij achterstandsituaties, bij mensen met een beperking of met schulden, geen opleiding of baan hebben, maar ook bij kinderen die verwaarlozing of mishandeling ervaren of bij jongeren die in circuits zijn gekomen met drugsgebruik of criminaliteit.

Maatschappelijk aanpak samen: Welzijn Nieuwe Stijl

Daarvoor is een landelijke promotiecampagne gestart, Welzijn Nieuwe Stijl, een voortvloeisel uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO). Hierin wordt vooral gemikt op de eigen verantwoordelijkheid en kracht van burgers, participatie is een kernbegrip geworden en men moet volop meedoen.

Er zijn tal van maatschappelijke instanties, die goed werk verrichten, maar soms niet op de hoogte zijn van elkaars werk. Participatie van de burger is soms ook ver te zoeken, terwijl dat nu juist een wens is van de overheid. Gezamenlijke aanpak moet het worden, voor als het alleen lukt niet. Zo kan een situatie van overlast in een buurt opgepakt worden door alle betrokkenen in te schakelen, om tijdig te signaleren, om op tijd voorzorgmaatregelen te treffen voor een veilige buurt.

Welzijnswerk levert geld op

Het aantonen dat het welzijnswerk iets oplevert is niet zo moeilijk. Kan een jongerenwerker voorkomen dat een jongere in het justitiële circuit komt, dan levert dat al heel veel euro’s op, afgezien nog van het feit dat een strafblad uit beeld blijft. Minder alcoholgebruik, minder ongelukken. Als je door gerichte voorlichting kunt voorkomen dat jongeren gaan roken, heeft dit als effect, dat er minder kosten zijn voor gezondheidszorg. Meer sporten, minder gezondheidsklachten.

Voorkomen van drugsgebruik of dit verminderen levert meer levensgeluk op. Tienerzwangerschap voorkomen door goede voorlichting is waardevol. Minder schoolverzuim zorgt voor betere resultaten, hogere opleiding en hoger inkomen en dus meer belasting. Sociale contacten hebben we ook heel belangrijk, vrienden vinden en houden, wat niet direct in geld is uit te drukken, maar levensgeluk, welzijn dus, is kostbaar!

Dak- en thuislozen opvangen heeft ook tot effect dat er minder medische kosten zijn. Maaltijdvoorzieningen zijn goedkoop, maar voorkomt ondervoeding. De kwaliteit van leven is niet altijd in geld uit te drukken, maar bv. door schuldhulpverlening te bieden ontstaat er meer levensgeluk. Door gerichte huisbezoeken kunnen we eenzaamheid verminderen. Door vrijwilligerswerk te ondersteunen, voorkomen we dat deze belangrijke sector verdwijnt. Tal van zaken die rendement opleveren. Dan moet er dus wel effectief gewerkt worden, de werkwijze en het resultaat moeten helder in beeld komen.

Er zijn vele kansen om te groeien door deel te nemen aan welzijnsactiviteiten. Een vrijwilliger of stagiaire, die goed begeleid wordt kan zich ontplooien tot een zelfstandig persoon. Ook biedt het welzijnswerk veel informatie, dicht bij huis, over problemen. Een beroepskracht is dicht bij huis, laagdrempelig bereikbaar, voor inlichtingen, ook om door te verwijzen naar deskundige instanties. Dan komen ook signalen in beeld die belangrijk zijn voor gemeentes om beleid te bepalen, waar het werk zich op moet richten.

Preventie

Voorkomen dat er problemen ontstaan, kan door tijdig mensen te informeren. Dat geldt vooral voor de jeugd. Een campagne over loverboy’s kan de ogen openen van kwetsbare meisjes. Daarvoor zijn hulpmiddelen ontworpen als theater en gesprek daarover. Hoe kun je het effect meten? Dat is niet direct in euro’s vast te leggen, neen, maar het onderwerp is wel op tafel gekomen, zowel in het jongerencentrum als thuis. Andere voorbeelden van preventie zijn campagnes over veilig omgaan met internet, seksualiteit, gebruik van alcohol of drugs.

Ongelukken voorkomen door verantwoord met elkaar om te gaan levert geld op. Verslaving voorkomen is zeer waardevol. Hiervoor is vertrouwen een basis, waarbij er waardering komt. Sportstimulering levert rendement op als het gaat om overgewicht, maar ook dat is meer in gevoel uit te drukken dan in geld. Preventie zal veel meer in beeld komen dan het organiseren van recreatie, want daarin zal de burger zelf meer inzet moeten tonen. De tijd dat een beroepskracht de bingomolen draait is dus voorbij, dat zullen burgers dus zelf moeten doen.

Een sociaal cultureel werker, wat is dat nou voor beroep?

sociaal: hulp bieden aan mensen met sociale achterstand;

cultureel: kennis maken met andere culturen en werk: het is een vak op basis van een gerichte welzijnsopleiding.

In de welzijnswereld vinden tal van vrijwilligers een zinvolle tijdsbesteding, maar ontdekken ook een kans om zich te ontplooien. Jongeren leren vergaderen over gewenste voorzieningen of activiteiten en leren rekening houden met elkaar. Het blijkt dat men na een aantal jaren vrijwilligerswerk doorstroomt naar bestuurswerk in verenigingen of zelfs de politiek.

Dik Kremer

Lees ook

Auto belandt in sloot langs N758 in Nieuwleusen

NIEUWLEUSEN – Een automobilist is maandagavond gewond geraakt na een ongeval op de N758 bij …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.